De bewindsman draaide alleen een kraan open waardoor er vrijkomend raffinagegas geleverd kon worden aan Rotterdam en Den Haag. Belangrijkste doel van de hypermoderne installatie was echter het maken van olieproducten door het efficiënt en flexibel kraken van aardolie, die in de naoorlogse jaren in steeds grotere hoeveelheden uit het Midden-Oosten kwam. De katalytische kraakinstallatie in de Rotterdamse haven was de eerste in Europa. De opening van de installatie was het sluitstuk van de wederopbouw van Shell Pernis. Met deze operatie was, aldus dagblad Het Parool destijds, een investering van 200 miljoen gulden gemoeid. 

Meer Shell

Onze geschiedenis

De wortels van Shell in Nederland gaan 130 jaar terug. Sindsdien is de roodgele schelp uitgegroeid tot een wereldspeler in de energiesector. De geschiedenis laat sporen na, waar ook ter wereld.

Momenten

Foto’s leggen het moment vast. Ze laten zien de geschiedenis zien, groot en klein. Inkijkjes in het verleden van Shell in Nederland.

Shell in Nederland

Wat is en wat doet Shell in Nederland?