Het ging om de uitgifte van 1.300 aandelen van duizend gulden. Daarmee bedroeg het totale kapitaal van de Koninklijke 1,3 miljoen gulden, destijds een enorm bedrag.

De eerste uitbetaling van dividend aan de aandeelhouders volgde in 1894: tachtig gulden per aandeel. Enkele jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgezonderd, betaalde Koninklijke Olie sinds 1894 elk jaar dividend uit. Sinds 1943 is de dividenduitkering nooit verlaagd of overgeslagen en altijd meegegroeid met de inflatie.

Meer Shell

Onze geschiedenis

De wortels van Shell in Nederland gaan 130 jaar terug. Sindsdien is de roodgele schelp uitgegroeid tot een wereldspeler in de energiesector. De geschiedenis laat sporen na, waar ook ter wereld.

Momenten

Foto’s leggen het moment vast. Ze laten zien de geschiedenis zien, groot en klein. Inkijkjes in het verleden van Shell in Nederland.

Venster

Venster is het Nederlandstalige kwartaalmagazine van Shell Nederland. In dit nummer een interview met Shell-CEO Ben van Beurden en het varen op biobrandstof.