Het raffinageproduct bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog stokt de productie, mede door gebrek aan flessen. Als de ergste nood is gelenigd, komt er ruimte voor modern comfort, ook buiten de steden waar geen (kolen)gasnet is. Butagas brengt gas waar het niet was, zo luidt de reclameleus. Gemak op mee te koken, te bakken, te wassen en te verwarmen.  

Meer Shell

Onze geschiedenis

De wortels van Shell in Nederland gaan 130 jaar terug. Sindsdien is de roodgele schelp uitgegroeid tot een wereldspeler in de energiesector. De geschiedenis laat sporen na, waar ook ter wereld.

Momenten

Foto’s leggen het moment vast. Ze laten zien de geschiedenis zien, groot en klein. Inkijkjes in het verleden van Shell in Nederland.

ANNO

Naar mate de jaren verstrijken, worden de beelden steeds meer geschiedenis. Samen illustreren ze een tijdsgewricht.