Kunnen we COVID-19 achter ons laten en een sportzomer tegemoet zien? In het begin van de vorige eeuw stond sport ook op de agenda bij de bouw van het hoofdkantoor van de Bataafsche Petroleum Maatschappij, de Nederlandse werkmaatschappij van Koninklijke/Shell.

Er werden rond het kantoor tennis- en sportvelden aangelegd voor het personeel. Honderd jaar geleden, in 1921 werden op deze velden de eerste ‘internationale’ wedstrijden gehouden tussen Britse en Nederlandse Shell-werknemers.

Meer Shell

Onze geschiedenis

De wortels van Shell in Nederland gaan 130 jaar terug. Sindsdien is de roodgele schelp uitgegroeid tot een wereldspeler in de energiesector. De geschiedenis laat sporen na, waar ook ter wereld.

Momenten

Foto’s leggen het moment vast. Ze laten zien de geschiedenis zien, groot en klein. Inkijkjes in het verleden van Shell in Nederland.

ANNO

Naar mate de jaren verstrijken, worden de beelden steeds meer geschiedenis. Samen illustreren ze een tijdsgewricht.