De ponskamer van de Shell-raffinaderij in Pernis was in augustus 1962 druk bezet en niet alleen omdat het een hele slechte zomer was. Het werk op de ponskamer vormde een cruciale schakel tussen de vakafdelingen en de centrale administratie. De gegevens van de standaardformulieren werden er omgezet op kartonnen kaarten met gaatjes, die door een rekenmachine of computer snel konden worden uitgelezen. Hoewel de techniek veel ouder is, begon de ponskaart vanaf midden jaren vijftig aan een opmars bij Nederlandse bedrijven, om dertig jaar later weer te verdwijnen.  Gezien het beeld, was de ponskamer onmiskenbaar het domein van de vrouw.

Meer Shell

Onze geschiedenis

De wortels van Shell in Nederland gaan 130 jaar terug. Sindsdien is de roodgele schelp uitgegroeid tot een wereldspeler in de energiesector. De geschiedenis laat sporen na, waar ook ter wereld.

Momenten

Foto’s leggen het moment vast. Ze laten zien de geschiedenis zien, groot en klein. Inkijkjes in het verleden van Shell in Nederland.

ANNO

Naar mate de jaren verstrijken, worden de beelden steeds meer geschiedenis. Samen illustreren ze een tijdsgewricht.