De slimme ideeën van onze medewerkers en onze partners hebben al tot heel wat baanbrekende innovaties geleid. Voor het publiek zijn die niet altijd direct zichtbaar. Sommige vind je bijvoorbeeld in ondergrondse putten en andere in de oceaan. Maar ze helpen ons allemaal om in de behoeften van onze klanten en partners te voorzien.

Onze medewerkers en de organisatie

Wereldwijd hebben wij 45.000 technisch geschoolde medewerkers in dienst. Ons wereldwijde netwerk van technische centra dicht bij onze belangrijkste markten en onze productielocaties stimuleren de innovatie die nodig is om toekomstige energie-uitdagingen aan te kunnen.

Zo’n tien procent van onze technische medewerkers werken aan onderzoek en ontwikkeling in onze technologiecentra in elf landen. Hun kennis en creativiteit stellen ons in staat om op maatschappelijk en milieutechnisch verantwoorde wijze in de groeiende energiebehoefte van de wereld te voorzien.

Chief Scientists

Onze internationaal erkende Chief Scientists helpen ons om de kennis van onze medewerkers te verbreden en fungeren als ambassadeurs voor de technologie van Shell.

Samen met academici en experts uit de olie-industrie verrichten zij toonaangevend werk op hun vakgebied. Zij werken samen met onze Chief Technology Officer aan het ontwikkelen en leveren van technologieën voor onze huidige werkzaamheden en aan het herkennen van opkomende technologieën die bepalend zullen zijn voor de toekomstige energievoorziening.

Samenwerking en open innovatie

Wij erkennen bij Shell dat geen enkele onderneming zelf alle producten en technologieën kan ontwikkelen die nodig zijn om met minder milieueffecten in de groeiende wereldvraag naar energie te voorzien.

Wij werken nauw samen met industriepartners en erkende experts om met nieuwe ideeën te komen, kennis uit te wisselen en de ontwikkeling van nieuwe concepten te versnellen. Dit omvat ook ongebruikelijke samenwerkingsverbanden buiten onze eigen bedrijfstak.

Wij verwelkomen ook creatieve ideeën van buitenaf om deze uitdaging aan te pakken. Onze benadering wordt "open innovatie" genoemd.

Wereldwijd onderzoek

Duizenden toponderzoekers van Shell zijn druk bezig om manieren te vinden waarop met minder milieueffecten betaalbare energie kan worden geleverd. Wij hebben drie grote technologiecentra in de Verenigde Staten, Nederland en India.

Deze locaties zijn belangrijk voor onze werkzaamheden en zorgen ervoor dat wij makkelijk toegang hebben tot wetenschappers en ingenieurs van wereldklasse. Kleinere technologiecentra en -kantoren verspreid over de hele wereld bieden vanuit nabijgelegen locaties ook ondersteuning aan onze partners en klanten.

Shells innovatieve programma's

Game changer

Het GameChanger-programma van Shell vraagt originele denkers om ideeën te delen waarmee energievraagstukken kunnen worden opgelost. Als wij menen dat een concept potentie heeft, kunnen wij financiële steun bieden om de haalbaarheid ervan aan te tonen.

Via GameChanger is sinds 1996 ruim 300 miljoen dollar geïnvesteerd in meer dan 3.000 ideeën, waarvan 250 tot geslaagde projecten zijn uitgegroeid. Een daarvan is FLNG, een reusachtige drijvende fabriek waarin aardgas op zee wordt afgekoeld tot het vloeibaar is. Shell is bezig met de eerste fabriek van dit type ter wereld, die mogelijk een ommekeer kan teweegbrengen in de manier waarop aardgasreserves worden ontwikkeld.

Lees meer over GameChanger op onze overkoepelende website

Shell Technology Ventures

Het Shell Technology Ventures-team investeert in bedrijven in de energiesector om de ontwikkeling en implementatie te versnellen van nieuwe technologieën die onze werkzaamheden aanvullen. Het team werkt nauw samen met ondernemers, jonge ondernemingen en de ondernemingen met durfkapitaal die in hen investeren.

Kom meer te weten over Shell Technology Ventures

Shell TechWorks

Shell TechWorks is een nieuw innovatief programma dat is ontworpen om te profiteren van bestaande innovatienetwerken en de realisatie te versnellen van technologieën die specifieke Shell-uitdagingen oplossen. Het profiteert niet alleen van de expertise in de olie- en gasindustrie, maar ook van de expertise uit andere sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, defensie, IT en de medische sector. Het motiveert Shell ook om zowel intern als extern naar expertise en nieuwe ideeën te zoeken.

De eerste locatie van het programma, Shell TechWorks Boston, is gevestigd in Cambridge, Massachusetts

Bezoek onze overkoepelende website voor meer informatie over de manieren waarop wij met anderen samenwerken

Meer energie en innovatie

Shell en wetenschap

Shell werkt samen met onder meer universiteiten en kennisinstituten. Het doel: kennis delen en innoveren. Lees in dit dossier hoe Shell samenwerkt met de wetenschap.

Duurzame warmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

Wij veranderen

Om Nederland warm, in bedrijf en in beweging te houden is Shell actief in olie en gas. Maar wij veranderen voor een schonere toekomst. Dat moeten we, kunnen we, dat willen we. Dus investeert Shell ook in nieuwe energie voor Nederland.