Matthijs Honing - Director Consultancy en Business Development bij OviDrive

Partner OviDrive creëert strategieën om wagenparken te verduurzamen én biedt een digitaal fleet management systeem aan. Hierin wordt alle relevante data over de vloot van een bedrijf verzameld, beheerd en gemonitord. Vervolgens geeft OviDrive advies over concrete acties om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Ovidrive consultants

‘Zodra de visie van onze klant duidelijk is, gaan onze consultants direct aan de slag met concrete oplossingen’, zegt Matthijs Honing, Director Consultancy & Business Development bij OviDrive. ‘Maar in plaats van vertellen wat jij als klant zou moeten willen, dagen wij bedrijven juist uit om zelf na te denken over hun motivatie. Zo ontdek je samen de reden áchter de doelstelling. Belangrijk, want op basis daarvan worden veel afwegingen gemaakt.’

Ken je personeel

Het succesvol verduurzamen van je wagenpark valt of staat met je personeel, aldus Honing. ‘Ken je personeel, dat is essentieel. Wij stellen mobiliteitsprofielen voor je op. Het ene profiel is bijvoorbeeld voor werknemers die op vijf minuten fietsen wonen, een ander profiel bevat juist collega’s die elke dag veel kilometers moeten rijden. Elke werknemer past in een profiel en bij elk profiel hoort een passend beleid. Werkgevers kunnen zo een mobiliteitsbeleid opzetten, dat aansluit bij ieders behoefte en mogelijkheden.’

Focus op leveranciers

Ook je leveranciers spelen een aanzienlijke rol bij het realiseren van uitstootverlaging. Honing: ‘Bedrijven focussen zich nog te weinig op met wíe ze zaken doen en of dat bijdraagt aan het bereiken van de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld adviseren om juist met meerdere leveranciers te gaan werken, puur om de doelstelling niet uit het oog te verliezen.’

Vandaag, niet morgen

CEO’s spreken steeds vaker openlijk over het verlagen van de uitstoot van het bedrijf, zonder te beseffen dat dan vandaag nog actie nodig is. Honing: ‘Heeft een bedrijf bepaalde doelstellingen voor bijvoorbeeld 2030, dan dringt Ovidrive erop aan om haast te maken. Het besef dat vrijblijvendheid geen optie meer is, begint gelukkig bij iedereen te komen.’