In 2021 betaalde Shell, inclusief haar 50%-deel in NAM, 143 miljoen dollar aan directe belastingen. 47 miljoen dollar zag op vennootschapsbelasting en royalty’s en 96 miljoen dollar werd betaald aan premies voor werknemersverzekeringen voor Shell-personeel.

Verder droeg Shell in 2021 maar liefst 4,7 miljard dollar aan overige belastingen af in Nederland. Daarvan zag 637 miljoen dollar op loonheffingen, de overige 4,1 miljard dollar betrof indirecte belastingen (voornamelijk BTW en accijnzen). Dat zijn weliswaar geen belastingen die drukken op de activiteiten van Shell zelf, maar Shell is wel verantwoordelijk voor het juist en tijdig innen en afdragen van deze belastingen.

Er zijn verschillen tussen de cijfers die we publiceren in het Tax Contribution Report en de cijfers die we hier rapporteren. Zo worden bij zogenoemde ‘country-by-country-wetgeving’ ook bronbelastingen op rente- en dividendstromen aan Nederland toegerekend, terwijl dat feitelijk belastingen zijn die aan het land toekomen van waaruit die betalingen zijn gedaan.

Drie soorten belastingen

Directe belastingen drukken direct op het inkomen van Shell. Een voorbeeld is de vennootschapsbelasting, dat is een belasting die drukt op de winst van Shell in Nederland. Maar ook premies voor werknemersverzekeringen, die Shell zelf draagt en niet worden ingehouden op het loon van onze werknemers.

Indirecte belastingen zitten verwerkt in de prijzen van de producten die Shell verkoopt. Deze belastingen worden door Shell voor de overheid geïnd en afgedragen. Voorbeelden zijn BTW en accijns op brandstof: voor elke euro benzine, draagt Shell ruim 60 cent af aan de overheid. Maar denk ook aan douaneheffingen en energiebelastingen.

Loonheffingen, tenslotte, zijn de belastingen die Shell inhoudt op de salarissen van al haar medewerkers en die Shell afdraagt aan de overheid.

Meer Shell

Over Shell in Nederland: Feiten en cijfers

Wat weet jij écht over Shell in Nederland? Verrijk je kennis met feiten en cijfers. Ontdek bijvoorbeeld hoe we samen op weg zijn naar CO2-neutrale energie voor thuis, onderweg en op het werk.

Shell en belastingen

Welke belastingen betaalt Shell in Nederland en in de rest van de wereld? Hoe denkt Shell over het Nederlandse belastingstelsel? Kortom, wat is de belastingpositie van Shell? U vindt het op deze speciale belastingpagina.

Bijdragen aan Nederland

Shell is al decennialang verankerd in Nederland. We leveren de energie van vandaag en investeren groots in onze toekomst. 

VNO-NCW Tax Governance Code

In mei 2022 publiceerde VNO-NCW de Tax Governance Code, een initiatief dat mede door Shell werd geïnitieerd en ontwikkeld.