Shells eigen faciliteiten in Nederland zijn op weg naar een groenere toekomst. Zo ook de Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA).

Dit 90.000 m² grote gebouw heeft natuurlijk ook energie nodig. ETCA heeft 196 zonnepanelen op het dak en 166 kleurrijke zonnepanelen aan de gevel voor directe energievoorziening. De temperatuur wordt geregeld via ondergrondse warmte- en koudeopslag samen met warmtepompen, die gebruikmaken van de elektriciteit van Nederlandse windparken.

Het nieuwe openbare park van ETCA geopend in 2020
Het nieuwe openbare park van ETCA geopend in 2020

De vier bronnen, twee warmte en twee koude, zitten op een diepte van ongeveer 180 meter. In de winter leveren de warmtebronnen warm water om het gebouw mee te verwarmen. Zodra dit is afgekoeld, wordt het opgeslagen in de koudebronnen in de bodem. Het koelen van het gebouw in de zomer kan door middel van dit koude water. Als het water dan weer opgewarmd is, wordt het teruggevoerd naar de warme bronnen voor opslag.

Deze combinatie van duurzame energiesystemen zorgt ervoor dat het complex aan het IJ in Amsterdam nagenoeg CO2 -neutraal is.

Shell heeft voor al haar kantoren in Nederland gekozen voor het gebruik van de LEED-certificering. LEED staat voor Leadership in Energy and Environmental Design en is een wereldwijd erkend certificeringssysteem voor duurzaamheid van gebouwen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het gebouw zelf, maar ook naar de processen die in het gebouw plaatsvinden. LEED maakt gebruik van vier niveau’s (Bronze, Silver, Gold en Platinum). ETCA heeft onlangs de Gold-certificering gekregen. Hiermee is ETCA één van de vier gebouwen in Nederland die deze status hebben verkregen. Meer over LEED leest u hier (alleen in het Engels).

Meer Shell

Shell in de samenleving

De manier waarop we ons huis verwarmen, onze auto laten rijden, onze spullen vervoeren en produceren is aan het veranderen. Midden in deze verandering hebben we ook te maken met de onzekerheid van een energiecrisis en hoge inflatie. Dit mag niet ten koste gaan van de omschakeling naar schone energie. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat die verandering doorzet en dat schonere energie voor iedereen bereikbaar is?

Nabuurschap

In de steden waar we aanwezig zijn, ondersteunen we maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een energietransitie voor iedereen.

Shell Sustainability Report

Meer weten over onze milieugerelateerde en sociale prestaties?