Zo zijn de daken van de eerste verdieping tussen de kantoorvleugels groen geworden, ze zijn bedekt met zeven verschillende soorten sedumplanten. Sedum is een vetkruid en het bedekken van daken met dit plantje heeft meerdere voordelen. Het dak kan zo’n 60 tot 80% meer regenwater opvangen, waardoor bij hevige regenbuien het riool wordt ontzien. En door het reduceren van harde en donkere oppervlakten door groene daken neemt de warmte in Amsterdam af. Daarnaast trekt het allerlei insecten aan, wat de biodiversiteit op en rond het gebouw vergroot. 

Het nieuwe openbare park van STCA geopend in 2020

Voor vogels is het goed toeven bij STCA. Onder enkele dakranden hangen nestkasten voor huiszwaluwen en gierzwaluwen en op het dak is een nestkast voor de torenvalk en de slechtvalk. Door de grote diversiteit van bloemen, insecten en vogels kan er een klein ecosysteem ontstaan. Hierdoor kan er ook minder overlast van duiven zijn. Voor de ijsvogel en de oeverzwaluw is een 5 meter lange betonnen wand met gaten geplaatst naast het water. Hierin graven ze zelf hun nestgang. Dit is vanaf het looppad langs het IJ voor iedere wandelaar te zien. De broedwand aan de oever van Shell was een idee van de bewoners van Overhoeks. Het broedseizoen is van maart tot augustus en de eerste ijsvogels zijn ook in 2020 al gespot. 

Verder staan er in de achtertuin van het Shell-gebouw meerdere insectenhotels. Hiermee wordt de biodiversiteit vergroot door een variatie van insecten te lokken die nuttig kan zijn voor de bestuiving van bloemen. Ook eten ze bladluizen op. En een insectenhotel helpt om insecten te laten overwinteren. Hiervan maken met name lieveheersbeestjes en vlinders gebruik, maar ook solitaire bijen en wespen. 

Tot slot is het park aan de zijkant van het gebouw helemaal openbaar gemaakt en opnieuw ingericht met veel groen. De basis van de boomgroepen zijn boomsoorten in de omgeving waardoor het Shell-terrein met de omgeving wordt verbonden. Zoals de iepen langs het IJ en de bomenrij langs de Grasweg. Ook zijn klassieke parkbomen als de eik en haagbeuk toegevoegd aan het assortiment. In het voorjaar ontstaan er bijzondere bollenvelden dankzij de 185.000 meerjarige bloembollen die aangeplant zijn.

Meer Shell

De samenleving en Shell

Shell is betrokken bij de maatschappij waarin het onderneemt. Daarom steunen we in de omgeving van onze vestigingen sociale, culturele en sportieve projecten.

Nabuurschap

In de steden waar we aanwezig zijn, ondersteunen we maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een energietransitie voor iedereen.

Shell Sustainability Report

Meer weten over onze milieugerelateerde en sociale prestaties?