Veiligheid is onze topprioriteit. De Energy Transition Campus Amsterdam staat midden in een wijk waar wonen, werken en recreatie hand in hand gaan. Het is dus essentieel dat de aanwezigheid van het laboratorium geen risico vormt voor de directe omgeving.

Om incidenten en ongevallen te voorkomen, dienen alle medewerkers en aannemers die onder Shell werken, de veiligheidsregels toe te passen op het gebied van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu (HSSE). 

Er zijn verschillende veiligheidssystemen in het gebouw geïmplementeerd om te voorkomen dat giftige of brandbare dampen kunnen vrijkomen. Aan de oostzijde van het gebouw vinden alle experimentele werkzaamheden plaats. Een ‘overdruk’ voorkomt dat een luchtstroom van de laboratoria naar het atrium en kantoorruimtes aan de westzijde (IJ-zijde) kan plaatsvinden. 

Gassen en andere gevaarlijke stoffen worden zo ver mogelijk van de openbare ruimte opgeslagen. Ze komen het gebouw pas binnen op de plaats waar ze nodig zijn. Voor veilig transport van chemicaliën is een ondergrondse gang aanwezig. Ook is het gebouw ingedeeld in vuurbestendige compartimenten en zijn er sprinklers en rookmelders. Dampen die vrijkomen tijdens de lab werkzaamheden worden in ETCA verbrand in verbrandingsovens voordat ze in de atmosfeer vrijkomen. Dit voorkomt stankoverlast en zorgt ervoor dat er geen niet-milieuvriendelijke deeltjes in de lucht terechtkomen.

In het uitzonderlijke geval dat er een incident plaatsvindt tijdens de werkzaamheden, zal in de eerste instantie de bedrijfshulpverleningsorganisatie van ETCA opgeroepen worden. Deze bestaat uit vier teams met ETCA-medewerkers die om de beurt opgeroepen kunnen worden als het nodig is. Zo wordt de lokale brandweer ontlast en bovendien kennen de leden van de bedrijfshulpverleningsorganisatie het gebouw en de stoffen waarmee gewerkt wordt op hun duimpje en zijn ze meteen ter plaatse. 

Veiligheid

Veiligheid is onze topprioriteit. Wij streven naar nul ongevallen met dodelijke afloop en willen incidenten en ongevallen voorkomen, omdat die een risico vormen voor onze medewerkers, omwonenden en voorzieningen.

Lees meer over veiligheid

Meer Shell

Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA)

Technologie-ontwikkeling is de kern van waar het in Shell Technology Centre Amsterdam (ETCA) om draait. ETCA is in meer dan 100 jaar uitgegroeid tot een toonaangevend instituut. Het is een van de drie grootste onderzoekscentra van Shell wereldwijd.

Duurzaamheid

Meer informatie over energie, innovatie en sociaal-maatschappelijke projecten.

Shell in Nederland

Wat is en wat doet Shell in Nederland?