In de afgelopen decennia is STCA uitgegroeid tot een toonaangevend instituut en een van de drie belangrijkste onderzoekscentra van Shell wereldwijd. In Amsterdam worden al meer dan 100 jaar innovatieve technologieën ontwikkeld.

In STCA werken meer dan 1.000 mensen uit verschillende vakgebieden samen aan de verbetering van producten en productieprocessen op het gebied van olie, gas en chemie. Vanwege het CO2-vraagstuk doen zij ook onderzoek naar betaalbare alternatieve energie-oplossingen zoals het gebruik van biomassa en de opslag van CO2. Wij streven naar schonere, efficiëntere en veiligere producten en processen en een snellere praktische toepassing van innovaties. 

Daarnaast ondersteunen STCA-medewerkers partners en klanten van Shell waardoor zij hun prestaties kunnen verbeteren.

Meer dan 100 jaar onderzoeksactiviteiten en hoogstandjes
Meer dan 100 jaar geleden startte Shell met onderzoeksactiviteiten in Amsterdam. Wat in 1914 begon als een bescheiden laboratorium, met negen man personeel en een beperkt werkterrein, is uitgegroeid tot een van de drie belangrijkste technologiecentra van Shell wereldwijd, vanuit welke toonaangevende innovaties voortkomen.

Door de decennia heen hebben de onderzoeksactiviteiten geleid tot diverse wereldwijde toepassingen. In 'Treasures of Technology' presenteren wij een selectie van technologische hoogstandjes die bij Shell in Amsterdam zijn ontwikkeld. Het is slechts een greep uit de schatkist, die de innovatiekracht van Shell aantoont. Download het PDF-bestand 'Treasures of Technology'.

De viooltjes - schilderij van Vincent van Gogh

Investeren in innovatie
Sinds 2007 investeert Shell wereldwijd meer dan 1 miljard dollar per jaar in onderzoek en ontwikkeling. Dat is het meest van alle internationale olie- en gasbedrijven. In 2014 bedroegen de onderzoeksuitgaven 1,2 miljard dollar.
Shell verwacht de komende jaren in Nederland een paar honderd miljoen euro per jaar te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Een groot deel hiervan zal worden besteed binnen STCA. Hiermee behoort STCA tot de top voor wat betreft private onderzoeksuitgaven in Nederland.

Samenwerking

STCA-medewerkers werken onder andere nauw samen met universiteiten, kennisinstellingen en andere partners in diverse landen.
In Nederland bijvoorbeeld werken wij nauw samen met de TU Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en TNO. Ook participeren wij in diverse publiek-privatie samenwerkingsprogramma’s zoals de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), CatchBio, The Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en PETROBOT.

Partners in Science: Kunst en innovatie
Een oliemonster analyseren op zwavelgehalte of katalysatoren ontwikkelen; dat is dagelijkse kost voor STCA-medewerkers. Sinds de jaren 90 bestuderen onze onderzoekers ook miniscule verfsplinters van Hollandse meesters uit het Van Gogh Museum, Mauritshuis en The National Gallery London.

Milieu, gezondheid en veiligheid van medewerkers en omgeving

Veilig werken is voor Shell een topprioriteit. Met de focus op veiligheid waarborgen we de gezondheid van onze werknemers en gasten die dagelijks op onze locatie aanwezig zijn. Ook willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken voor onze omwonenden en onze impact op het milieu minimaliseren. Dit doen wij op een systematische wijze.

Onze aanpak is gebaseerd op doelstellingen en standaarden die gebaseerd zijn op wet- en regelgeving, interne Shell-regels en verwachtingen van belanghebbenden. Wij registreren en evalueren onze milieu-, gezondheids- en veiligheidsprestaties (inclusief klachten, bijna-incidenten en incidenten) en waar nodig voeren wij verbeteringen door. Shell is een lerende organisatie; ook op basis van voortschrijdend inzicht evalueren wij de doelstellingen en standaarden zelf.

STCA onderschrijft het VGWM-beleid van Shell, dat is vastgelegd in een beleidsverklaring. Op basis hiervan is het STCA-beleid opgesteld en uitgewerkt in jaarplannen. Het voorkomen van lekkages is een van de speerpunten in ons beleid. Op aanvraag wordt het beleid aan het publiek beschikbaar gesteld.