Ontdek hier de rol die gastechnologieën in de energietransitie kunnen spelen.

Gas-to-liquids (GTL)

Het gas-to-liquids (GTL) proces gebruikt aardgas in plaats van olie om vloeibare producten te maken zoals brandstoffen voor voertuigen met dieselmotoren en brandstof voor vliegtuigen. Daarnaast kan het GTL-proces ook grondstoffen voor alledaagse producten zoals wasmiddelen, cosmetica, kunststof en smeermiddelen maken. 

Gasscheiding

Voor veel mensen is het gebruik van aardgas voor verwarming of koken vanzelfsprekend. Maar het gas dat uit de grond komt, is niet direct geschikt voor gebruik. Diverse componenten zoals zwavel- en kwikverbindingen moeten eruit worden gehaald.

Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS)

Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS), ofwel het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan is één van de maatregelen om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen. 

Meer Shell

Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA)

Technologie-ontwikkeling is de kern van waar het in Shell Technology Centre Amsterdam (ETCA) om draait. ETCA is in meer dan 100 jaar uitgegroeid tot een toonaangevend instituut. Het is een van de drie grootste onderzoekscentra van Shell wereldwijd.

Onderzoek in ETCA

Wat doet Shell allemaal in ETCA en welk soort onderzoek wordt hier uitgevoerd?

Nieuwe energie

Wereldwijd staat de samenleving de komende decennia voor een uitdaging. Terwijl de maatschappij steeds minder broeikasgassen moet gaan uitstoten, zal door de groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart het energieverbruik toenemen. Efficiënter gebruik en schonere energie zijn de kern van een groot deel van de onderzoeksactiviteiten binnen onderzoeksactiviteiten van Shell in Amsterdam.