Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS), ofwel het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan is één van de maatregelen om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen. 

Het regeerakkoord en het Klimaatakkoord onderschrijven het belang van CCUS in de energietransitie. CCUS helpt op de middellange termijn om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% terug te dringen. En op de langere termijn om het hergebruik van CO2 te bevorderen.

Deskundigen zien CCUS als een van de weinige manieren waarmee zowel energiecentrales die draaien op fossiele energie als de industrie relatief snel de CO2-uitstoot kunnen verlagen. Fossiele energiecentrales blijven voorlopig nodig als back-up voor als er geen wind is en de zon niet schijnt. Daarnaast is CCUS nodig om klimaatneutrale, blauwe waterstof (gemaakt uit aardgas in combinatie met CCUS) te kunnen maken. Dit helpt om de waterstofeconomie zo snel mogelijk op gang te brengen, totdat er voldoende fabrieken zijn voor de volledig groene waterstof (gemaakt uit wind of zonne-energie). Zelfs als de samenleving wel over 100% groene stroom kan beschikken, zijn fossiele brandstoffen nodig als grondstof voor de productie van staal, cement en chemicaliën. Daarbij komt CO2 vrij, die we kunnen afvangen en opslaan.

Shell-onderzoekers werken aan de zogeheten Solid Sorbent Technologie (SST). Dit is een CCUS-technologie, die een vast adsorptiemiddel gebruikt om CO2 te scheiden van rookgassen afkomstig van (bio)gasgestookte elektriciteitscentrales, industrie (b.v. cement, staal, chemie) of waterstofproductie. De kosten zijn 25% lager dan bestaande technologieën die vloeibare stoffen gebruiken. In Oostenrijk is deze technologie succesvol getest in een biomassacentrale in het zogeheten ViennaGreenCO2 project. Daar is gebleken dat 90% van de rookgassen afgevangen kunnen worden en de CO2 een zuiverheidsgraad van 95% heeft. Dit betekent dat de afgevangen CO2 direct geschikt is voor de glastuinbouw of om, na een aanvullende zuiveringsstap, op te slaan in bijvoorbeeld een leeg gasveld. Nu de succesvolle proef in Oostenrijk is afgerond verhuist de proefinstallatie naar de Energiecentrale BMC Moerdijk. Shell gebruikt de proefinstallatie daar om bestaande en nieuwe adsorptiemiddelen met verbeterde eigenschappen verder te testen.

Onder de noemer TulipGreenCO2 werkt Shell daarnaast aan het ontwerp van een SST-installatie bij BMC Moerdijk op semi-commerciële schaal. Dit is een belangrijke tussenstap om de technologie te demonstreren alvorens deze commercieel kan worden toegepast. Het vormen van een consortium voor het ontwerp, bouwen en opereren van deze installatie is onderdeel van het TulipGreenCO2 project.  De installatie heeft een verwachte capaciteit van 150 ton CO2 per dag, klaar om gebruikt of opgeslagen te worden.

Meer Shell

Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA)

De Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA) is in meer dan 110 jaar uitgegroeid tot een toonaangevend instituut voor research & development. Het is een van de drie grootste onderzoekscentra van Shell wereldwijd, en sinds 2022 zijn start-ups, scale-ups en kennisinstituten er ook neergestreken om samen te werken aan de omschakeling naar schonere energie.

Onderzoek in ETCA

Wat doet Shell allemaal in ETCA en welk soort onderzoek wordt hier uitgevoerd?

Nieuwe energie

Wereldwijd staat de samenleving de komende decennia voor een uitdaging. Terwijl de maatschappij steeds minder broeikasgassen moet gaan uitstoten, zal door de groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart het energieverbruik toenemen. Efficiënter gebruik en schonere energie zijn de kern van een groot deel van de onderzoeksactiviteiten binnen onderzoeksactiviteiten van Shell in Amsterdam.