Voor veel mensen is het gebruik van aardgas voor verwarming of koken vanzelfsprekend. Maar het gas dat uit de grond komt, is niet direct geschikt voor gebruik. Diverse componenten zoals zwavel- en kwikverbindingen moeten eruit worden gehaald.

Het verwijderen van zwavel uit aardgas draagt bij aan een schonere verbranding van het gas en daarmee een aanzienlijk betere luchtkwaliteit. Dankzij technologische vooruitgang kunnen zwavelrijke gasvelden, die ooit als onrendabel beschouwd werden, nu ontwikkeld worden.

Als het gas eenmaal schoon is, zijn er meerdere opties voor gebruik Het kan de pijpleiding in voor huis, tuin-en keuken gebruik. Klanten kunnen het in vloeibare vorm gebruiken als Liquified Natural Gas (LNG). [insert link naar LNG-pagina]. Ook gebruikt Shells gas-to-liquids (GTL)-proces het schone gas om vloeibare producten van te maken. [insert link naar GTL-pagina].

De testopstellingen in ETCA faciliteren de ontwikkeling van nieuwe en efficiëntere processen voor het schoonmaken van gas. De laboranten onderzoeken verschillende manieren om ongewenste componenten te verwijderd. Bijvoorbeeld met behulp van oplosmiddelen. Een andere optie zijn absorptiekorrels waar de te verwijderen componenten aan blijven kleven, of een katalytisch proces die de deeltjes verandert in een onschadelijke stof.

Aardgas wordt niet alleen in huishoudens, voor de productie van LNG of GTL-producten gebruikt, maar ook om elektriciteit mee op te wekken. Een aardgascentrale die elektriciteit opwekt, halveert de CO2-uitstoot in vergelijking met een kolencentrale.

Meer Shell

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.

Onderzoek in ETCA

Wat doet Shell allemaal in ETCA en welk soort onderzoek wordt hier uitgevoerd?

Gastechnologieën

Ontdek hier de rol die gastechnologieën in de energietransitie kunnen spelen.”