Wereldwijd staat de samenleving de komende decennia voor een uitdaging. Terwijl de maatschappij steeds minder broeikasgassen moet gaan uitstoten, zal door de groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart het energieverbruik toenemen. Efficiënter gebruik en schonere energie zijn de kern van een groot deel van de onderzoeksactiviteiten binnen STCA.

STCA werkt nauw samen met industriepartners, kennisinstellingen en universiteiten om met nieuwe ideeën te komen, kennis uit te wisselen en de ontwikkeling van nieuwe concepten te versnellen. Lees hier wat Shell Amsterdam allemaal doet om een steentje bij te dragen aan de energietransitie.

Meer Shell

Shell Technology Centre Amsterdam (STCA)

Technologie-ontwikkeling is de kern van waar het in Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) om draait. STCA is in meer dan 100 jaar uitgegroeid tot een toonaangevend instituut. Het is een van de drie grootste onderzoekscentra van Shell wereldwijd.

Onderzoek in STCA

Wat gebeurt er allemaal in STCA en welk soort onderzoek wordt hier uitgevoerd?

STCA in de omgeving

Shell is nauw verbonden met de Nederlandse samenleving, zowel economisch als maatschappelijk. De geschiedenis van Shell in Amsterdam gaat al meer dan een eeuw terug in de tijd. Lees hier hoe het allemaal begon en wat we nu doen om een goede buur te zijn.