Een groot gedeelte van de bestaande bouw wordt op dit moment verwarmd met aardgas. Shell gelooft in aardwarmte als duurzaam alternatief. De experts van Shell kijken in verschillende samenwerkingsverbanden hoe collectieve warmtesystemen samen met duurzame bronnen betrouwbaar en betaalbaar gemaakt kunnen worden voor deze warmtetransitie.

Systeem-en procesinnovaties zijn nodig voor een efficiënter ontwerp, aanleg en beheer van een warmtenet en een goed samenspel tussen partijen. De onderzoekers brengen in kaart hoeveel, waar en tegen welke kosten warmte gewonnen kan worden via geothermie. Een deel van het onderzoek bekijkt hoe aardwarmte en restwarmte verantwoord onder de grond opgeslagen kan worden. 

ETCA past een vorm van de technologie nu al toe op kleine schaal. In ETCA wordt de temperatuur namelijk geregeld via ondergrondse warmte- en koudeopslag samen met warmtepompen, die gebruikmaken van elektriciteit van Nederlandse windparken. De vier bronnen, twee warmte en twee koude, zitten op een diepte van ongeveer 180 meter. In de winter leveren de warmtebronnen warm water om het gebouw mee te verwarmen. Zodra dit is afgekoeld, wordt het opgeslagen in de koude bronnen in de bodem. Het koelen van het gebouw in de zomer kan door middel van dit koude water. Als het water dan weer opgewarmd is, gaat het terug naar de warme bronnen voor opslag.

Meer aardwarmte

Duurzame warmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

Samenwerken in de warmtetransitie

Veel mensen in Nederland zullen zich afvragen wat ze moeten doen als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Een nieuwe cv-ketel kopen of een warmtepomp laten installeren? Of wachten totdat de gemeente komt met plannen voor een warmtenet? Op het ogenblik zijn er nog niet zo veel warmtenetten, maar de bedoeling is dat er veel meer gaan komen. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere partijen nodig.