De samenleving gaat steeds meer gebruik maken van groene stroom, opgewekt door bijvoorbeeld zon of wind. Windmolens of zonnepanelen wekken soms meer groene stroom op dan er op dat moment nodig is. Om een overschot te voorkomen, is opslag noodzakelijk. Bijvoorbeeld in batterijen. In verschillende samenwerkingsverbanden verkennen Shell-onderzoekers nieuwe materialen en concepten die grootschalige energieopslag in batterijen mogelijk maken.

Het zogeheten MELODY-project is hier een voorbeeld van. Shell werkt in een consortium samen met academische en industriële partners uit Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Engeland en Israël. De onderzoekers ontwikkelen een nieuwe generatie elektrochemische energieopslag in zogenoemde redox flow-batterijen. Vergeleken met conventionele lithium-ion batterijen, gebruiken redox flow-batterijen materialen die in overvloed aanwezig zijn, kunnen ze grotere hoeveelheden energie opslaan en hebben ze een langere levensduur. Deze voordelen maken grootschalige energieopslag in batterijen mogelijk, waardoor batterijen een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie.

Naast grootschalige energieopslag in batterijen kijkt Shell ook naar oplossingen voor de consument. Van elektrische auto’s tot telefoons tot laptops. Zo’n beetje alle elektrische apparaten hebben een batterij. Samen met de TU Delft en de Polymer Technology Group Eindhoven onderzoekt Shell nieuwe elektrolyten voor zogenoemde lithium-zwavelbatterijen met een hoge energiedichtheid (dit bepaalt hoeveel stroom een batterij kan opslaan). In de huidige lithiumbatterijen gaat de elektrische stroom door brandbare vloeistoffen die een veiligheidsrisico kunnen zijn. De nieuwe batterijen bestaan volledig uit vaste stoffen, waardoor veel veiligheidsrisico’s verdwijnen. De onderzoekers richten zich in dit project op twee combinaties van materialen die veelbelovend zijn om veilige en goedkope batterijen van te maken, die grote hoeveelheden energie kunnen opslaan en lang meegaan.

Dit zijn slechts twee voorbeelden. Het Advanced Energy Storage team van Shell in Amsterdam werkt samen met verschillende academische partners in Europa om oplossingen voor de toekomst te vinden op het gebied van energieopslag.

Meer over batterijen

The Energy Podcast

How will the world meet growing energy demand while reducing carbon dioxide emissions? The award-winning Energy Podcast investigates. Listen and subscribe here.

The quest for better batteries

Big brands and start-ups are in a global race to develop battery technology. What do they need to breakthrough?