Terwijl de samenleving steeds meer overstapt op duurzame energie, helemaal zonder fossiele brandstoffen kunnen we voorlopig nog niet. Het laat vliegtuigen vliegen, auto’s rijden en boten varen. Daarnaast zijn olie en/of gas de grondstof voor tal van producten, zoals asfalt, matrassen, bepaalde medicijnen en delen van laptops en telefoons. Zelfs de wieken van windmolens hebben vaak olie als grondstof. Makkelijk bereikbare en winbare reserves worden echter schaars. Een van Shells benaderingen is om deze minder makkelijke reserves verantwoord te ontwikkelen.

Een voorbeeld is het zogeheten “tight gas”. Grote volumes aardgas zitten stevig opgesloten in gesteenteporiën die 100 keer kleiner zijn dan de breedte van een mensenhaar. Geavanceerde technologie helpt om dit gas op een verantwoordelijke manier te ontsluiten en daarmee bij te dragen aan de energievoorziening. Een ander voorbeeld. Sommige reservoirs liggen op moeilijke bereikbare plaatsen zoals op grote oceaandieptes. De zeebodem kan zich op tot wel 2900 meter diepte bevinden en de uiteindelijk reservoirs nogmaals 3000 meter dieper. Deze reserves zijn een uitdaging onder andere door de extreem hoge druk die in het reservoir en op de zeebodem heersen en het grote verschil in temperatuur tussen het reservoir en de pijpleidingen op de zeebodem.

Daarnaast is Shell actief om bestaande reserves optimaal te benutten. Als bijvoorbeeld een olieveld het einde van zijn normale productieve leven nadert, kan er nog wel tweederde van de olie in de ondergrond achterblijven. Het is te duur om de resterende olie te winnen met conventionele middelen, en dat is zonde. Met verbeterde oliewinningstechnieken kan meer olie naar de oppervlakte gebracht worden tegen een betaalbare prijs. Deze technieken gebruiken warmte, gasvormige verbindingen of andere zeepachtige stoffen om de stroomeigenschappen van de olie te verbeteren. De productie is hierdoor simpeler zonder verdere nadelige veranderingen van de ondergrond.

Bij Shell in ETCA concentreert een afdeling zich op onderzoek ter ondersteuning van olie-en gaswinning. De groep onderzoekt de kwaliteit en kenmerken van verschillende soorten oliën, aardgas en poreuze gesteente en bestudeert de stromingsprocessen van gas- en vloeistoffen die plaats vinden in de diepe ondergrond. Hoe reageren water, zeep of gas die geïnjecteerd worden in het gesteente om de olie en gas uit het gesteente te spoelen? Shell beheert bibliotheken van oliemonsters en gesteenten (waarvan sommigen in bevroren toestand) van over de hele wereld ten behoeve van het onderzoek. Daarbij hoort ook onderzoek om verantwoord de productie van olie en gas te kunnen afbouwen en bestaande installaties te kunnen ontmantelen of ombouwen voor andere technologie.

De laboratoria voor dit onderzoek zijn zo ingericht dat ze ook projecten ten behoeve van de energietransitie kunnen ondersteunen, zoals aardwarmte, CO2-opslag en het gebruik en de opslag van waterstof.

Meer Shell

Ondergronds

Wij gebruiken een scala aan technologieën om meer olie en gas te winnen uit bestaande velden en om nieuwe reserves aan te wijzen.