Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte die uit aardlagen op dieptes tussen de 500 meter en 4.000 meter wordt gewonnen. Dat gebeurt al op meer dan twintig plekken in Nederland. Shell Geothermie wil dit met haar kennis van de ondergrond verder uitbouwen en onderzoekt – samen met partners naar meer geschikte locaties. Onder meer in Delft, in de buurt van Rotterdam (Rijnmondgebied), bij de glastuinbouw in het Westland, en op meerdere plekken in Friesland.

Natuurlijk gaat Shell niet zomaar zoeken naar warmte in de ondergrond. Dat doet ze met goed onderbouwde opsporingsvergunningen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en in nauwe samenspraak met experts van de betrokken gemeentes.

Rijnmond

Rijnmond-aardwarmte

Gemeentes, ook in het Rijnmond-gebied, zijn aan de slag gegaan met hoe zij hun wijken aardgasvrij gaan maken. Sommige wijken moeten voor 2030 al van het aardgas af. Hoe dat het beste kan, verschilt per gemeente en zelfs per wijk. Soms is een warmtenet de beste optie. Een warmtenet wordt gevoed door verschillende warmtebronnen. Bijvoorbeeld met industriële restwarmte uit het Rotterdamse haven- en industriegebied, maar ook met verwarming met aardwarmte uit de diepe ondergrond.

In de uitgebreide regio rond Rotterdam werkt Shell met partners en samen met betrokken gemeenten aan het zoeken van de best optie om warmtenetten te voeden. Terwijl de gemeenten deze wijkplannen aan het maken zijn, hebben wij onderzocht of, en waar, aardwarmte een warmtebron kan zijn. 

Meer weten? Klik hier voor Rijnmondaardwarmte.nl

Pernis Restwarmte Initiatief

Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam proberen samen de Nederlandse energietransitie te versnellen met het Pernis Restwarmte Initiatief. Doel is met de restwarmte afkomstig van onze raffinaderij en fabrieken op Shells Energy and Chemicals Park Rotterdam (Pernis) tot 16.000 Rotterdamse huishoudens per jaar te verwarmen. De raffinaderij in Pernis behoort al tot de meest energie-efficiënte in de wereld en verbetert de energie-prestaties hiermee nog verder. Dat is belangrijk voor de toekomst van Shell Pernis en de bijdrage die de raffinaderij levert aan de economie en werkgelegenheid, en aan het realiseren van energiebesparingsdoelstellingen. Met restwarmte verminderd de noodzaak voor aardgas of andere energiebronnen. Voor het Pernis Restwarmte Initiatief gaat het dan om een CO2-reductie van 35.000 ton ten opzichte van vasthouden aan aardgas. In huishoudens die restwarmte gebruiken verdwijnt de cv-ketel en zijn er minder onderhoudskosten. Samen creëren de betrokken partijen een stabiel, veilig en duurzaam energienetwerk dat aansluit bij een vooruitstrevende stad als Rotterdam.

Belangrijke stap naar realisatie aardwarmtebron campus TU Delft

Het project Geothermie Delft (GTD) heeft in april 2023 een belangrijke stap gezet op weg naar een aardwarmtebron op de campus van de TU Delft. De partners TU Delft, Aardyn, Shell en Energie Beheer Nederland (EBN) doen een vervolginvestering, waarmee deze zomer het boren van aardwarmteputten start.

De TU Delft ziet de ontwikkeling van de warmtebron op de campus als een onderzoeks- en onderwijsfacilitieit van nationaal belang. Voor Shell is de bron een prima manier om onze technologische kennis en vakmanschap in te zetten.

Meer weten? Klik hier voor de website van Geothermie Delft

Meer Shell en duurzame warmte

Warmtetransitie in Westland krijgt vaart

Twee glastuinbouwbedrijven, Harting Holland en De Bruijn Tomaten, Warmtebedrijf Westland en Shell zetten vaart achter hun plannen voor het uitbreiden van de bestaande aardwarmtewinning met het project ‘Aardwarmte Delfland’ in De Lier. 

Vergunning Eneco en Shell voor opsporen aardwarmte in Capelle aan den IJssel / Rotterdam en omgeving

Eneco en Shell zetten een nieuwe stap in het ontwikkelen van aardwarmte in Capelle aan den IJssel/ Rotterdam en omgeving.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Contact

Voor vragen over Shell en duurzame warmte kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande formulier.