Met het almaar groeien van verstedelijkte gebieden, neemt ook de luchtverontreiniging als gevolg van voertuigemissies toe. Vermindering van de lokale uitstoot van uw wagenpark kan bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in de stad of in het gebied waar u opereert.

Shell GTL Fuel verbrandt schoner dan conventionele diesel  uit aardolie en produceert daardoor minder lokale uitstoot (stikstofoxiden,NOx; zwaveloxiden, SOx) en ook minder zichtbare zwarte rook (fijnstof). De innovatieve brandstof is eenvoudig toe te passen in een bestaand wagenpark van nieuwe en oudere dieselmotoren, zonder te investeren in nieuwe voertuigen of infrastructuur.

Shell GTL Fuel

  • Kan het welzijn verbeteren van uw werknemers die met en rondom uw wagenpark werken
  • Kan u helpen bij te dragen aan de lokale luchtkwaliteit van steden of woongebieden
  • Kan u helpen om aan de lokale milieuvoorschriften te voldoen

Meer in Klanten

Klanten aan het woord

Lees meer over de voordelen die onze klanten in de praktijk ervaren door het gebruik van Shell GTL Fuel.

Producteigenschappen Shell GTL Fuel

De kenmerken en eigenschappen van de innovatieve brandstof Shell GTL Fuel.

Wellicht ook interessant

Shell brandstoffen

We vertellen je graag meer over onze producten, brandstofprijzen, brandstoflabels, tips voor zuiniger rijden en wat jij kunt doen om je uitstoot te verminderen.

Innovatie bij Shell

Onze benadering van innovatie lokt slimme ideeën uit, waarbij sommige gerealiseerd worden als waardevolle technieken en benaderingen die helpen om op een duurzame manier te voorzien in de groeiende energiebehoefte.