De basis van GTL-technologie is in 1920 ontwikkeld en staat bekend als het Fischer-Tropsch proces, naar de uitvinders. In principe worden in het proces, via synthesegas (CO en H2) en met katalytische reacties, hogere koolwaterstoffen uit een koolstofbron gesynthetiseerd.

Het GTL-productieproces van Shell staat bekend als de Shell Middle Distillate Synthesis (SMDS) en bevat drie belangrijke stappen:

1. Gasificatie

Door gedeeltelijke oxidatie van aardgas wordt synthesegas (CO en H2) gemaakt.

2. Synthese

Het synthesegas wordt via het Fischer-Tropsch proces bij lage temperatuur omgezetin vloeibare koolwaterstoffen, wat een ‘synthetische ruwe olie’ oplevert.

3. Hydrokraken/omzetting naar  producten

De synthetische ruwe olie wordt middels een hydro-cracker proces opgesplitst in paraffinische producten van hoge kwaliteit, zoals transportbrandstoffen, vliegtuigbrandstoffen, chemische grondstoffen en smeerolien.

 

* Uit eerder Shell-onderzoek is gebleken dat Shell GTL Fuel in in bepaalde typen motoren en onder bepaalde rijomstandigheden, bij standaard toepassingen in zware dieselvoertuigen, schoner verbrandt en minder lokale uitstoot produceert dan conventionele diesel uit aardolie.

Meer in Klanten

Klanten aan het woord

Lees meer over de voordelen die onze klanten in de praktijk ervaren door het gebruik van Shell GTL Fuel.

Producteigenschappen Shell GTL Fuel

De kenmerken en eigenschappen van de innovatieve brandstof Shell GTL Fuel.

Wellicht ook interessant

Shell brandstoffen

We vertellen je graag meer over onze producten, brandstofprijzen, brandstoflabels, tips voor zuiniger rijden en wat jij kunt doen om je uitstoot te verminderen.

Innovatie bij Shell

Onze benadering van innovatie lokt slimme ideeën uit, waarbij sommige gerealiseerd worden als waardevolle technieken en benaderingen die helpen om op een duurzame manier te voorzien in de groeiende energiebehoefte.