Minder uitstoot

Shell GTL Fuel wordt gemaakt van aardgas. Deze synthetische diesel verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie.* Door het hoge cetaangetal en het nagenoeg ontbreken van aromaten en zwavel veroorzaakt Shell GTL Fuel minder schadelijke uitstoot. Het gaat om een aanzienlijke reductie in emissies die de lokale luchtkwaliteit beïnvloeden: NOx, fijnstof en SOx.

De schonere brandstof is eenvoudig toe te passen in bestaande wagenparken; bedrijven kunnen overstappen zonder dat aanpassing van de motoren nodig is. Dat levert direct milieuvoordeel op. Daarvoor heeft Shell GTL Fuel dan ook het duurzaamheidskeurmerk Lean & Green Solution toegekend gekregen.

Naast de lagere emissies biedt Shell GTL Fuel belangrijke voordelen voor chauffeurs. Shell GTL Fuel is niet toxisch, bijna reukloos, verlaagt het motorgeluid ** en kan voor een betere opstart bij winterse temperaturen zorgen.

* Testen, uitgevoerd door Shell bij standaardtemperatuur (23 ⁰C) in zware dieselvoertuigen met Euro-V motoren toonden emissiereducties aan van fijnstof (PM, 23-33%), NOx (5-37%) en koolmonoxide (CO, 8-22%) ten opzichte van gebruik met conventionele diesel. Onafhankelijke testen gedaan door TNO in zware dieselvoertuigen met Euro-V motoren toonden gemiddelde emissiereducties aan van 23% voor fijnstof (PM), 17% voor NOx en 25% voor koolmonoxide (CO).

** Van toepassing op bepaalde typen motoren en afhankelijk van bepaalde rijomstandigheden

Meer in Klanten

Shell FuelSave

Shell Commercial Fuels streeft naar een leidende positie in brandstofontwikkeling met meer dan 100 jaar ervaring in brandstof-innovatie. We investeren voortdurend in het verbeteren van onze producten om klanten daadwerkelijk voordelen te bieden.

Producteigenschappen en voordelen

Lees meer over de kenmerken en eigenschappen van de innovatieve brandstof Shell GTL Fuel Marine.