Na het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst in april 2021 zijn deze bedrijven begonnen met het ontwerpen van de bronnen, de benodigde technische installaties en het in kaart brengen van de mogelijke afzet van aardwarmte aan verschillende partijen.

In augustus 2020 kende de Rijksoverheid al een subsidie toe in het kader van de regeling SDE+ om de aardwarmte qua prijs concurrerend te maken met aardgas. Verder beschikken Harting Holland en De Bruijn Tomaten over een opsporingsvergunning die nog ruimte biedt voor dit nieuwe project. In 2022 nemen de deelnemende partijen een definitieve beslissing over de uitvoering van hun plannen.

Bij een positief besluit gaat Shell twee putten van 2,7 à 3 kilometer diep boren om warm water van ongeveer 85 oC op te pompen, de warmte via een warmtewisselaar af te geven aan een warmtedistributienet en het afgekoelde water weer terug te voeren in de warme poreuze gesteentelaag, diep onder de grond.

Eind 2023 kan Shell beginnen met het winnen van aardwarmte, waarvan Harting Holland en De Bruijn Tomaten een deel zullen gebruiken als extra warmte voor hun kassen. Het grootste deel van de warmte zal verkocht worden aan andere afnemers in het Westland en omgeving, waarvoor Warmtebedrijf Westland de transportleidingen zal aanleggen.

In de Lier winnen De Bruijn Tomaten en Harting Holland al sinds 2014 aardwarmte met een eigen doublet. Een doublet is een combinatie van een productieput en een injectieput. Met dit doublet kunnen ze hun kassen voor 80% duurzaam verwarmen. Met de warmte van de nieuwe bron kan dat straks voor 100%.

“Het is mooi dat onze opsporingsvergunning en de ondergrond bij onze bedrijven nog ruimte bieden voor het aangaan van dit nieuwe project”, verklaart Paul van Steekelenburg, financieel directeur en trekker van het aardwarmteproject bij Harting Holland. “Door de hedendaagse regelgeving voor aardwarmte hadden wij nooit een tweede en zeker geen derde doublet in ons opsporingsgebied kunnen realiseren. Daarom zijn we blij dat Shell en Warmtebedrijf Westland zijn ingestapt. Ook komen we nog maar 20% duurzame warmte tekort, waardoor een investering in een tweede doublet veel te hoog zou zijn.”

Warmtebedrijf Westland, dat recentelijk is overgenomen door Yeager Energy, wil bij het aanleggen van leidingen voor het transport van aardwarmte ook meteen leidingen voor het transport van CO2 en gietwater als wel een glasvezelkabel in de grond te leggen, zodat er maar één keer gegraven hoeft te worden. Voor gietwater pompen tuinders nu nog grondwater op, wat echter leidt tot verzilting van de ondergrond. Daarnaast wil Warmtebedrijf Westland de onderlinge handel in warmte tussen afnemers gaan faciliteren.

Van Steekelenburg verheugt zich op de uitvoering van het project: “Het gaat hier echt om aardwarmtewinning 2.0. Over alle aspecten van het warme water dat uit de grond komt, het koele water dat erin gaat en alles wat daartussen zit, wordt goed nagedacht. We overwegen alle opties om uiteindelijk tot de beste keuzes komen.”

Emil Heeren van het projectteam van Shell is trots op dit project. “Het valt me op, dat zowel Paul van Steekelenburg als John Harting, eigenaar van Harting Holland, als Aad de Bruijn, mede-eigenaar van De Bruijn Tomaten, en hun zonen vol overtuiging toewerken naar de volledige overstap op duurzame warmte. Ze doen dit niet alleen vanuit zakelijk perspectief, maar ook omdat ze een bijdrage willen leveren aan het behoud van het klimaat, waar met name de volgende generaties van hun families baat bij zullen hebben. We zijn heel blij met de kennis die de tuinders al hebben opgedaan met de winning van aardwarmte en ook met de constructieve manier waarop we met De Bruijn Tomaten en Harting Holland ervaringen kunnen uitwisselen.”

Meer aardwarmte

Samenwerken in de warmtetransitie

Veel mensen in Nederland zullen zich afvragen wat ze moeten doen als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Een nieuwe cv-ketel kopen of een warmtepomp laten installeren? Of wachten totdat de gemeente komt met plannen voor een warmtenet? Op het ogenblik zijn er nog niet zo veel warmtenetten, maar de bedoeling is dat er veel meer gaan komen. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere partijen nodig.

Samenwerken aan duurzame warmte

“Bij Shell voorzien we dat warmtenetten in de komende decennia een grote rol gaan spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening van huizen en gebouwen”

Duurzame warmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen.