Forze Hydrogen Racing team heeft het ontwerp van hun waterstofraceauto de Forze IX gelanceerd; weer innovatiever en weer sneller dan zijn voorganger. Shell is de trotse hoofdsponsor van dit team van 60 slimme techstudenten. Hun ambitie: pionieren bij de innovatie van waterstof voor mobiliteit en uiteindelijk meedoen aan Le Mans. 

Innovatieve studenten

Met de nieuwe auto zetten de studenten een gigantische stap vooruit in deze technologie. Hoe geavanceerd het ontwerp van de studenten ook is geworden, de raceauto werkt hetzelfde: waterstof uit de tanks wordt in een brandstofcel in een chemische reactie gebracht met zuurstof, waarbij water en elektriciteit ontstaan. Die elektriciteit gebruikt de auto om zijn elektromotoren aan te drijven. “We willen onszelf blijven uitdagen en de grenzen van de technologie verleggen”, aldus de teammanager van Forze, Coen Tonnaer. “De Forze IX heeft een piekvermogen van omgerekend meer dan 800 pk, mede door een dubbele brandstofcel en een superbatterij die een flinke ‘adrenaline-shot’ kan geven.”

Inspireren

“Daar draait het uiteindelijk om”, zegt Tonnaer: “We willen mensen inspireren om waterstof te omarmen als alternatief voor fossiele brandstoffen en aantonen dat het niet onderdoet voor gangbare racewagens op het circuit”.

Enorme uitdaging

De ontwikkeling heeft ruim twee jaar gekost, “een ongekende uitdaging, zeker in de afgelopen periode”, volgens de teammanager. “Zoveel teamleden hebben door de jaren heen hun hart en ziel in dit project gestoken. Om dat allemaal samen te zien komen in deze auto is fantastisch”. De volgende stap voor het team is om alle systemen verder te testen, zodat de waterstofracer zo snel mogelijk het circuit op kan.

Shell verbindt zich als hoofdsponsor aan Forze omdat hiermee de volgende stap wordt gezet in de ontwikkeling van racen op waterstof. Dat helpt duurzame mobiliteit in brede zin vooruit en zal waterstof als een brandstof van nu en de toekomst verder stimuleren.

English translation

Dutch student team unveils Forze IX, breaking ground in hydrogen-powered racing

  • Maximum speed of 300 km/h;
  • Boost power of 800 bhp;
  • A unique kinetic energy recovery system;
  • All-wheel drive with torque vectoring;
  • Two fuel cells with more than 320 bhp.

Forze Hydrogen Racing team has unveiled the design of its hydrogen racing car: the Forze IX: even more innovation-packed and even faster than its predecessor. Shell is the proud main sponsor of this team of 60 smart tech students from Delft University of Technology. Their ambition: pioneering in the innovation of hydrogen for mobility and, eventually, to compete in Le Mans.

Innovative students

The students are taking a giant leap forward in hydrogen technology with the new race car. However, no matter how advanced the students' design has become, the race car still functions in the same way: hydrogen from the tanks is introduced into a fuel cell, creating water and electricity by means of a chemical reaction with oxygen. The car uses that electricity to drive its electric motors. "We want to continue to challenge ourselves and push the boundaries of technology," says Forze team manager Coen Tonnaer. "The Forze IX reaches its peak power of more than 800 bhp partly thanks to a double fuel cell and a super battery that can give a big 'adrenaline shot'."

To inspire

"That's what it's all about in the end," says Tonnaer: "We want to inspire people to embrace hydrogen as an alternative to fossil fuels and show that it is not inferior to conventional racing cars on the track."

Huge challenge

Developing the vehicle took more than two years, "an unprecedented challenge, especially over  the past period," the team manager says. "So many team members have put their heart and soul into this project over the years. To see all that come together in this car is fantastic." The next step for the team is to further test all systems so that the hydrogen racer can hit the track as quickly as possible.

Shell is Forze’s main sponsor, as the team is taking the next step in the development of hydrogen-powered racing. This will push forward sustainable mobility in its broadest sense and will further stimulate hydrogen as the fuel of today and the future.

Meer Shell

Forze

Shell is de nieuwe hoofdsponsor van Forze. Een team van 60 slimme techstudenten die bouwen aan de snelste waterstofraceauto. Het doel: pionieren bij de innovatie van waterstof voor mobiliteit en racen op GT-niveau. Hun droom: meedoen aan Le Mans. Beleef het ultieme racegevoel en leer het team kennen.

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.