Credit: Plotvis

De 200 MW elektrolyser wordt gebouwd op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven en produceert 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag.

De hernieuwbare stroom voor de elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell.

De groene waterstof bevoorraadt het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam straks via de HyTransPort-pijpleiding. In de raffinaderij vervangt het een deel van het grijze waterstofgebruik, waarmee de productie van energieproducten zoals benzine, diesel en kerosine gedeeltelijk koolstofvrij wordt. Naarmate er meer waterstoftrucks op de markt komen en het netwerk van waterstofvulpunten voor zwaar vervoer groeit, kan de levering van groene waterstof ook hierop worden gericht om te helpen bij het koolstofvrij maken van het wegvervoer.

"Holland Hydrogen I laat zien hoe nieuwe energieoplossingen kunnen samenwerken om te voldoen aan de maatschappelijke behoefte aan schonere energie. Het is ook een ander voorbeeld van Shells eigen inspanningen en toewijding om tegen 2050 een netto-emissievrij bedrijf te zijn", stelt Anna Mascolo, Executive Vice President Emerging Energy Solutions bij Shell. "Hernieuwbare waterstof speelteen cruciale rol spelen in het energiesysteem van de toekomst en dit project is een belangrijke stap om dat potentieel te benutten."

Shell wil bijdragen aan de ontwikkeling van een wereldwijde waterstofeconomie door kansen te ontwikkelen in de productie, opslag, transport en levering van waterstof aan eindklanten. De start van de bouw van Holland Hydrogen I is een belangrijke mijlpaal op die reis, niet alleen voor Nederland, maar voor Shell wereldwijd.

Dit is een vertaling van het originele Engelse persbericht

Shell to start building Europe’s largest renewable hydrogen plant

Shell Nederland B.V. and Shell Overseas Investments B.V., subsidiaries of Shell plc, have taken the final investment decision to build Holland Hydrogen I, which will be Europe’s largest renewable hydrogen plant once operational in 2025.

The 200MW electrolyser will be constructed on the Tweede Maasvlakte in the port of Rotterdam and will produce up to 60,000 kilograms of renewable hydrogen per day.

The renewable power for the electrolyser will come from the offshore wind farm Hollandse Kust (noord), which is partly owned by Shell.

The renewable hydrogen produced will supply the Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, by way of the HyTransPort pipeline, where it will replace some of the grey hydrogen usage in the refinery. This will partially decarbonise the facility’s production of energy products like petrol and diesel and jet fuel. As heavy-duty trucks are coming to market and refuelling networks grow, renewable hydrogen supply can also be directed toward these to help in decarbonising commercial road transport.

“Holland Hydrogen I demonstrates how new energy solutions can work together to meet society’s need for cleaner energy. It is also another example of Shell’s own efforts and commitment to become a net-zero emissions business by 2050,” said Anna Mascolo, Executive Vice President, Emerging Energy Solutions at Shell. “Renewable hydrogen will play a pivotal role in the energy system of the future and this project is an important step in helping hydrogen fulfil that potential.”

Shell’s ambition is to help build a global hydrogen economy by developing opportunities in the production, storage, transport, and delivery of hydrogen to end customers. Holland Hydrogen I’s approval marks an important milestone on that journey not only for the Netherlands, as a leader in the hydrogen economy, but also for Shell globally.

Meer Shell

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

Welkom waterstof

Samen kickstarten we de Nederlandse waterstofeconomie. Met 150+ partners bouwen we op de Tweede Maasvlakte Europa's grootste groene waterstoffabriek. Hallo Holland Hydrogen 1. ​

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.