The consortium envisions hydrogen being produced by electrolysis from renewable power in the industrial zone of the Sines port. Then the hydrogen is liquified and shipped via a liquid hydrogen carrier to the port of Rotterdam for distribution and sale. The aim is to deliver a first shipment of liquid hydrogen from Sines to Rotterdam by 2027.

Key sector players in Heavy duty, Marine and Aviation support this development as it fits well with their intention to decarbonize operations. “We consider liquid hydrogen as a key solution to import renewable energy into markets such as the Netherlands or Germany. We are developing the next generation of trucks which can use liquid hydrogen directly” said Dr. Andreas Gorbach, Head of Truck Technology and Member of the Board of Management Daimler Truck AG.

Building more certainty for customers of liquid hydrogen is needed. Policy instruments that cover cost increases for end-users can be an effective means to achieve this. Such instruments are vital to increase the scale and reduce the cost of liquid hydrogen production and have the power to drive the infrastructure development along the full supply chain.

Within the consortium, Shell and ENGIE will collaborate across the full value chain and Anthony Veder and Vopak involvement will focus on shipping, storage, and distribution. They will initially assess the potential of producing, transporting, and storing around 100 tonnes per day, with potential to scale this up over time.

The governments of Portugal and the Netherlands have strengthened their joint ambition for the production and transport of hydrogen. This feasibility study follows the signing of an MoU in 2020. Furthermore, Portugal and the Netherlands confirmed their joint goals at the Rotterdam World Hydrogen Summit in May 2022.

Note that the project applied for IPCEI notification under H2Sines (Portuguese submission) and H2Sines.Rdam (Dutch submission).

Onofficiële vertaling van het originele Engelse bericht

Toeleveringsketen voor hernieuwbare vloeibare waterstof tussen Portugal en Nederland in het verschiet

Shell New Energies NL BV, ENGIE, Vopak en Anthony Veder hebben een overeenkomst getekend om de haalbaarheid te onderzoeken van het produceren, vloeibaar maken en transporteren van groene waterstof van Portugal naar Nederland, waar het vervolgens zou worden opgeslagen en gedistribueerd voor verkoop.

Het consortium voorziet dat de waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse uit hernieuwbare stroom in het industriegebied van de haven van Sines in Portugal. Vervolgens wordt de waterstof vloeibaar gemaakt en via een schip dat vloeibare waterstof kan verschepen naar de Rotterdamse haven gevaren voor distributie en verkoop. Het streven is om in 2027 een eerste lading vloeibare waterstof van Sines aan Rotterdam te leveren.

Belangrijke marktspelers in zwaar transport, scheepvaart en luchtvaart ondersteunen deze ontwikkeling omdat het goed past bij hun voornemens om de bedrijfsvoering koolstofvrij te maken. "Wij zien vloeibare waterstof als een belangrijke oplossing om duurzame energie te importeren in markten als Nederland of Duitsland. We ontwikkelen de volgende generatie trucks die op vloeibare waterstof kunnen rijden", aldus Dr. Andreas Gorbach, hoofd trucktechnologie en lid van de raad van bestuur van Daimler Truck AG.

Er is meer zekerheid nodig voor klanten van vloeibare waterstof. Beleidsinstrumenten die kostenstijgingen voor eindgebruikers dekken, kunnen een effectief middel zijn om dit te bereiken. Dergelijke instrumenten zijn van vitaal belang om de schaal te vergroten en de kosten van de productie van vloeibare waterstof te verlagen. Deze instrumenten bieden de mogelijkheid om de ontwikkeling van de infrastructuur van de volledige toeleveringsketen te stimuleren.

Binnen het consortium zullen Shell en ENGIE samenwerken in de volledige waardeketen en Anthony Veder en Vopak richten zich op het verschepen, opslag en distributie. Ze zullen in eerste instantie het potentieel beoordelen van het produceren, vervoeren en opslaan van ongeveer 100 ton per dag, met de mogelijkheid om dit in de loop van de tijd op te schalen.

De overheden van Portugal en Nederland hebben hun gezamenlijke ambitie voor de productie en het transport van waterstof onlangs versterkt. Deze haalbaarheidsstudie volgt op de ondertekening van een Memorandum of Understanding in 2020. Verder bevestigden Portugal en Nederland hun gezamenlijke doelen op de Rotterdam World Hydrogen Summit in mei 2022.

Het project heeft een IPCEI-aanmelding ingediend onder H2Sines (Portugese inzending) en H2Sines.Rdam (Nederlandse inzending).

 

Meer Shell

Shell Chemicals Park Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk maakt chemische producten op basis van aardolie. Het is een van de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. Moerdijk werkt hard aan de toekomst, onder meer met een fabriek voor chemische recycling van plastic en nieuwe krakerfornuizen die zorgen voor een vermindering van CO2-uitstoot gelijk aan een stad als Den Bosch. 

Een duurzame toekomst

Veel producten die hun basis vinden in de chemische industrie spelen al een belangrijke rol in de energietransitie. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.