CrossWinds partners Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord gebruiken het offshore installatieschip Scylla voor het vervoeren en installeren van de turbines. Scylla is op zaterdag 8 april met de eerste windturbine uitgevaren vanuit de Eemshaven naar de installatielocatie op zee en heeft de turbine op zaterdag 15 april daar op zijn fundatie geïnstalleerd. De wind turbines hebben een rotordiameter van 200 meter. Eén turbineblad is 97 meter lang. Dat is 17 meter langer dan de spanwijdte van een Airbus A380.

Krachtige windturbine

Eén Siemens Gamesa 11.0-200 DD-windturbine kan tot 11 MW genereren. Als alle 69 turbines zijn geïnstalleerd en in gebruik genomen, heeft het windpark Hollandse Kust Noord een totaal geïnstalleerd vermogen van 759 MW. Dit komt neer op een productie van minstens 3,3 TWh per jaar. Deze jaarlijkse groene energieproductie voorziet in ongeveer 2,8% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte.

Continue installatiewerkzaamheden

De bouw van de windturbines vindt 24 uur per dag en 7 dagen per week plaats. Stefan Hartman, Package Manager Wind Turbine Generator (WTG) bij CrossWind, legt uit: "Eerst wordt de toren op de fundering geïnstalleerd, dan de gondel bovenop de toren. Dan komen de bladen. Daarbij zijn de weersomstandigheden het meest kritisch tijdens het hijsen. De installatie van de bladen begint als er een voldoende lange periode is waarin de windsnelheid minder dan 12 m/s bedraagt. Ter vergelijking: 12 m/s is de windsnelheid waarbij het moeilijk wordt een paraplu vast te houden."

Hugo Buis, Vice President Offshore Wind Power EMEA bij Shell, zegt: "We hebben een trotse mijlpaal bereikt: de eerste windturbine van ons windpark op zee Hollandse Kust Noord is een feit. We blijven verder bouwen aan de Nederlandse energietransitie samen met onze partner Eneco in CrossWind. We hopen het windpark eind dit jaar volledig operationeel te hebben."

Alleen bij slechte weersomstandigheden worden de installatie werkzaamheden opgeschort. Als het weer het toelaat, kan het team aan boord van de Scylla in minder dan 24 uur één windturbine installeren.

English translation

First turbine rises at Hollandse Kust Noord offshore wind park

The first of 69 wind turbines has been installed at the Hollandse Kust Noord offshore wind park at the North Sea, developed by CrossWind, a joint venture of Shell and Eneco. The wind park is expected to deliver first power to the Dutch grid by summer and to be fully operational by the end of 2023.

CrossWind’s partners Siemens Gamesa Renewable Energy and Van Oord use the offshore installation vessel Scylla to transport and install the turbines. Scylla sailed out with the first wind turbine from the Eemshaven to the offshore HKN site on Saturday April 8 and installed the turbine on its foundation on Saturday 15 April. The wind turbines have a rotor diameter of 200 meters. One turbine blade is 97 meters long, which is 17 meters longer than the wingspan of an Airbus A380.

Powerful wind turbine

One Siemens Gamesa 11.0-200 DD wind turbine can generate up to 11 MW. Once all 69 turbines are installed and commissioned, the Hollandse Kust Noord wind park will have a total installed capacity of 759 MW, generating at least 3.3 TWh per year. This is enough green electricity to meet 2.8% of the Netherlands’ electricity demand.

Continuous installation work

The installation of the wind turbines takes place around the clock, 24 hours per day and 7 days per week. Stefan Hartman, Wind Turbine Generator (WTG) Package Manager at CrossWind, explains: “First the tower is installed on the monopile, then the nacelle on top of the tower. Then come the blades, which are usually the most critical lift with respect to weather conditions. Blade installation will commence if there is a sufficiently long-time window of windspeeds below 12 m/s. For comparison, 12 m/s is a windspeed at which it becomes hard to hold an umbrella.”

Hugo Buis, Vice President Offshore Wind Power EMEA at Shell, says: “We reached a proud milestone: the first wind turbine of our offshore wind farm Hollandse Kust Noord is a fact. We keep building on the Dutch energy transition together with our partner Eneco in CrossWind. We hope to reach full operation of the wind farm by the end of this year.”

In the event of adverse weather conditions, construction work will be suspended. Weather permitting, the team onboard the Scylla can install one wind turbine in 24 hours.

Meer Shell

Wind

Door het bouwen van windparken op zee, maken we groene stroom voor huizen en bedrijven en investeren we in nieuwe energie voor Nederland. 

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.