Sinds 1998 is daartoe de Burenraad Shell Pernis actief, een zelfstandige overleggroep die ieder kwartaal bijeen komt. Als onafhankelijk voorzitter van de Burenraad Shell Pernis geeft Kees van Pelt na iedere burenraadvergadering een korte terugblik op wat is besproken.

“Hoewel niet voltallig aanwezig, was de opkomst weer groot tijdens de burenraadvergadering op 29 september. Een informatieve bijeenkomst, waarbij wederom op een open manier van gedachten werd gewisseld.

Na het welkom heten van Ab de Lange die vanuit Pernis de gelederen komt versterken, gaf Genereral Manager Bart Voet uitleg over veiligheid. Mede vanwege de grote onderhoudsstop is weer een aantal keren afgefakkeld bij Shell Pernis.

De verwachting is echter dat de dalende lijn kan worden voortgezet in 2014. Het vervangen van de hoed van de catcracker is tot dusver goed verlopen. Voor dit  huzarenstukje staat de grootste kraan van Europa  prominent op de site.

Positief nieuws was ook te melden over nieuwe investeringen, zowel in het verbeteren van veiligheid als in de bouw van een nieuwe aromatenfabriek op Pernis. Belangrijke impulsen voor de toekomst. Vanuit de wens om de contacten met raadsleden uit omringende gemeenten te versterken, is besloten in het voorjaar van 2015 kennismakingsbezoeken op Shell Pernis te plannen.

Ook zal de Burenraad nadenken over hoe meer diepgang kan worden geboden in het kader van participatie en binding met de omringende gemeenten. Met communicatie als vast aandachtspunt is besloten dat burenraadleden zelf de agenda in de gaten houden en zo bepalen waar en wanneer de Burenraad Shell Pernis nadrukkelijker kan worden geprofileerd.”

Shell Pernis Kinderraad

“Het idee van Niels Pluister (burenraadlid Schiedam) een speciale Shell Pernis Kinderraad in het leven te roepen, is inmiddels een feit. Hij heeft Shell in contact gebracht met De Kleine Ambassade (voorheen Stichting Kik’r).

Vanuit gezamenlijk initiatief is op 9 juli de Kinderraad officieel geïnstalleerd met leerlingen uit groep 6, 7 en 8 uit Schiedam en Vlaardingen. Naast het bieden van een interactieve vorm ven educatie over veiligheid en werken in techniek worden de scholieren tevens betrokken bij voor Shell Pernis specifieke veiligheids- en duurzaamheidsvraagstukken.

Wellicht kan de raad verder worden uitgebreid met leerlingen uit andere buurgemeenten. De huidige veertien kinderraadleden zijn op woensdag 24 september al op excursie geweest bij Shell Pernis, waar ze een uitgebreid kijkje mochten nemen in het Safety Centre.

De rondleiding over de site en het bezoek aan de brandweer maakte veel indruk. Bij het zien van de grote destillatietoren merkte een kinderraadslid enthousiast op dat het bezoek nog leuker was dan de Efteling! 

De unieke Kinderraad is een onderdeel van het Social Performance programma van Shell Pernis. De uitleg die docenten van ‘De kleine Ambassade’ en werknemers van Shell inmiddels hebben gegeven over raffinage en toepassingen van olie en bijvoorbeeld de prijs van benzine, is voor de kinderen niet alleen leerzaam maar vergroot tevens de belangstelling en betrokkenheid bij het bedrijf.

Tijdens de rondvraag van de Burenraad informeerde nieuwkomer Ab de Lange tot slot naar een aantal veiligheidsaspecten op Shell Pernis, een mooie illustratie van het positief kritische karakter van het overleg. Voor de laatste vergadering van 2014, die gepland staat op 15 december, zal wellicht weer een gastspreker worden uitgenodigd.”