Met in totaal vijftig klachten in 2013 belandde SNR op de tiende plaats. In 2012 veroorzaakte Shell nog 118 klachten, hetgeen een ruime halvering betekent (in 2011 veroorzaakten wij 86 klachten).

In het jaarverslag schrijft DCMR over SNR:

"In 2013 zijn vijftig klachten over Shell Nederland Raffinaderij B.V. binnengekomen over stank en visuele hinder. De klachten over visuele hinder worden veroorzaakt door de fakkel. Op 22 juni zijn 21 klachten gemeld over stankoverlast door werkzaamheden aan een leiding. Shell heeft over 2013 het aantal klachten meer dan gehalveerd en heeft gezien de omvang van de installaties (ca. zeventig fabrieken op een oppervlakte vergelijkbaar met Schiedam) relatief weinig klachten veroorzaakt."

Lees het gehele jaarverslag van DCMR