"Op 1 juli kwam de Burenraad Shell Pernis weer vrijwel voltallig bijeen. Een goede vergadering met ruime inbreng van alle aanwezigen, waarin de notulen van de twee voorgaande vergaderingen ongewijzigd werden vastgesteld. General Manager Bart Voet ging wederom in op veiligheid en gaf uitleg over twee recente incidenten. De tendens is dat er steeds minder wordt afgefakkeld, een goede performance. Vervolgens werd melding gemaakt van mogelijke nieuwbouwplannen, zoal een aromatenfabriek op Pernis.

Investeringen zijn belangrijk voor de toekomst van Shell Pernis. Ook werd uitleg gegeven over de jaarrapportage van de veiligheidsregio met daarin twee handhavingstrajecten bij Shell, die inmiddels zijn opgelost en daardoor zijn komen te vervallen."

Shell Pernis Kinderraad

"Communicatie stond wederom op de agenda. Zo gaan Burenraadleden de lokale pers in hun woonplaats benaderen met persberichten. Een ander initiatief is de uitnodiging van Gemeenteraadsleden na de zomer op Shell Pernis om zo het contact met de Burenraadleden te bevorderen. Tevens zal opnieuw kennis worden gemaakt met B&W in Schiedam en Vlaardingen. Voorts werd melding gemaakt van de installatie van een speciale Shell Pernis Kinderraad op 9 juli, naar suggestie van Burenraadslid Niels Pluister (Schiedam) om ook de jeugd meer te betrekken bij techniek en veiligheid."

Nieuwe hoed

"Na de rondvraag werd de stop aangekondigd van een benzinefabriek in het najaar, waarbij de top volledig wordt vervangen. Het plaatsen van deze nieuwe hoed wordt een knap hoogstandje met behulp van de grootste kraan van Europa. Als speciale gast was Elisabeth Wijnands aanwezig (social performance Shell in Irak). Zij toonde zich na afloop van de vergadering onder de indruk van de betrokkenheid en openheid binnen de Burenraad. De volgende vergadering staat gepland op 29 september."