Gastheer Dick Amesz (manager Operations) heette iedereen welkom, waarna voorzitter Kees van Pelt de vergadering opende. Traditiegetrouw werd ingegaan op mededelingen vanuit de Burenraad. Wellicht kan tijdens de eerstvolgende vergadering een nieuw lid worden geïntroduceerd. Verder werd melding gemaakt van de gevolgen die de recente gemeenteraadsverkiezingen hebben voor nadere profilering van de Burenraad door wisseling van lokale bestuurders. Daarna vertelde General Manager Bart Voet zowel over enkele incidenten in het afgelopen kwartaal, als over de positieve tendens naar steeds minder affakkelen.

Vergunningen en controles

Namens DCMR hield Frank Strijk een presentatie over de revisievergunning van Shell Pernis die onlangs helemaal definitief is geworden. Ter illustratie van de complexiteit van dergelijke vergunningen, werden handboeken voor Europese en Nederlandse regelgeving getoond, alsmede verordeningen bij provincie en veiligheidsregio waarmee men rekening moet houden.

Na een korte pauze vertelde DCMR-collega Barry Karabatak wat er allemaal komt kijken bij het houden van zowel onaangekondigde als vooraf aangekondigde controles en inspecties op het Shell-terrein. Zo komt iedere vijf jaar het gehele complex aan de beurt. Tevens vinden steekproeven plaats en wordt bijvoorbeeld  nagegaan of procedures goed zijn beschreven. Na rapportage van de bevindingen vindt eventuele aanpassing plaats. De Burenraad toonde zich onder de indruk van de werkzaamheden van DCMR Milieudienst Rijnmond.

Informatief

Als kers op de taart brachten de burenraadleden na het overleg een informatief bezoek aan de DCMR-meldkamer. Samen met dienstdoende operators werd meegekeken naar actuele meldingen. Zo wordt bij telefonische meldingen op basis van postcode en windrichting getraceerd wat de bron van de klacht is. Iedere melding wordt serieus genomen. Na afloop van de constructieve bijeenkomst, werd geconcludeerd dat vergaderen op een dergelijke locatie en met achtergrondinformatie vanuit DCMR voor herhaling vatbaar is. De volgende burenraadvergadering staat gepland op 30 juni 2014.