Installatie Shell Pernis Kinderraad 2015

In het aankomende schooljaar zullen vijftien leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van verschillende basisscholen uit de omliggende gemeenten van de raffinaderij op onderzoek uitgaan naar de innovatieve wereld achter Shell Pernis. Op basis van hun bevindingen zullen zij Shell Pernis adviseren. 

De Shell Pernis Kinderraad 2015 is het vervolg op een succesvolle pilot met kinderraadsleden uit Vlaardingen en Schiedam die vorig jaar plaatsvond. Dit jaar konden kinderen uit alle gemeenten rondom Pernis zich opgeven voor de kinderraad en daar werd enthousiast gehoor aan gegeven.

installatie shell pernis kinderraad 2015

Met de Shell Pernis Kinderraad worden kinderen gestimuleerd om op actieve wijze een bijdrage te leveren aan hun eigen omgeving. Als lid van de Shell Pernis Kinderraad krijgen zij interactieve themalessen. Hiermee doen zij kennis op over het bedrijf, raffinage, de toepassingen van olie, milieu, duurzaamheidsvraagstukken, veiligheid bij Shell en beroepen in de techniek, maar ook over het belang van deze zaken voor de samenleving. De kennis die de kinderraadsleden gedurende het project opdoen, gebruiken zij om mee te denken over zaken als veiligheid bij Shell en het werken in de techniek.