Deze fabrieken worden uit bedrijf genomen, geopend, schoon gemaakt, geïnspecteerd, gerepareerd en zo nodig gemoderniseerd. Na de werkzaamheden worden de fabrieken weer gestart en kunnen deze weer een aantal jaren produceren. Bedrijven zoals Shell Pernis zijn wettelijk verplicht om volgens een vast tijdsschema de installaties stil te leggen voor onderhoud.

Het is mogelijk dat de onderhoudswerkzaamheden buiten het hek merkbaar zijn. Het bedrijf doet er alles aan om overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden zal er verhoogd fakkelaanbod zijn door het uit bedrijf nemen en opstarten van de fabrieken. De fakkel zal zichtbaar en mogelijk hoorbaar zijn in de omgeving. Fakkelen is onderdeel van het veiligheidssysteem dat er voor zorgt dat fabrieken veilig druk kunnen verminderen en later weer in gebruik kunnen worden genomen.

Ook kan het als gevolg van de werkzaamheden drukker zijn in het verkeer op de wegen die naar het Shell-terrein leiden. Er zal in totaal zo’n 1 miljoen manuren worden gewerkt. Dit gebeurt door Shell-werknemers en aannemers die dagelijks op het terrein werken. Dagelijks wordt er zo’n 2000 man extra ingehuurd. Shell Pernis werkt hiervoor met zo’n 100 verschillende aannemingsbedrijven waarvan ongeveer de helft afkomstig is uit de regio.

Veiligheid staat voorop bij Shell, ook tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Aanvullend op de normale veiligheidstraining,die plaatsvindt in een speciaal veiligheidscentrum van Shell volgen alle betrokkenen – aannemers en eigen mensen – een vier uur durende veiligheidstraining die is toegespitst op de werkzaamheden.

De onderhoudswerkzaamheden zullen naar verwachting begin mei 2015 worden afgerond.

Voor vragen kunnen omwonenden zich richten tot Shell Pernis via de gratis burenlijn 0800 – 0238044 of infopernismoerdijk@shell.com