Sinds 1998 is daartoe de Burenraad Shell Pernis actief, een zelfstandige overleggroep die ieder kwartaal bijeen komt. Als onafhankelijk voorzitter van de Burenraad Shell Pernis geeft Kees van Pelt na iedere burenraadvergadering een korte terugblik op wat is besproken.

Op 6 juli kwam de Burenraad Shell Pernis voor de tweede keer in 2015 bijeen. Na goedkeuring van de notulen gaf General Manager Bart Voet zoals gebruikelijk uitleg over veiligheidsaspecten. Hij ging in op enkele aan de onderhoudsstop gerelateerde klachten over stank en roet. Trots was hij op het feit dat er de afgelopen maanden geen grote lekkages zijn geweest.

Ook kon hij melden dat een proefopstelling van de Hycon-fabriek gebruikt is om te oefenen voor de onderhoudsstop waardoor de werkzaamheden efficiënter en veiliger konden worden uitgevoerd. De bouw van de Aromatenfabriek is van start gegaan. Bart Voet kondigde de komst van een grote destillatiekolom voor deze fabriek aan, die nu in Korea wordt vervaardigd.

Vervolgens vond evaluatie van het contact met de omringende gemeenteraden plaats. Wellicht kan in Schiedam een presentatie worden gegeven tijdens buurtoverleg en ook staat jaarlijks contact gepland met de gebiedsdirecteur Hoogvliet. Minke van Tol vertelde dat onlangs op Shell Pernis een Regiotour is gehouden voor 100 bezoekers, met ruime aandacht in de (social) media. De Shell Ecomarathon was ook dit jaar weer een groot succes.

Tijdens het burenontbijt opperde Kees van Pelt het idee de daar getoonde lab-opstelling in Nederland ook op andere wijze te gebruiken. De Shell Ecomarathon vindt in 2016 waarschijnlijk plaats in Londen. Tijdens de rondvraag kwamen enkele technische vragen aan de orde onder meer over de aanblik van de site, waar Shell serieus op in ging door aan te geven dat regelmatig onderhoud plaats vindt met veiligheid als prioriteit.

Als speciale gast was Gergana Vankova uitgenodigd die bij Shell in Rijswijk werkt als administratief medewerker maar interesse heeft in ‘Social Performance’. Ze vond het een open vergadering die gekenmerkt werd door zowel contact tussen Shell en de Burenraad, als tussen de leden onderling.

Zowel Ria de Jong (Hoogvliet) als Peter Goedkoop (Schiedam) verlaten de Burenraad en hiervoor wordt nog opvolging gezocht. Minke van Tol besloot de vergadering met de aankondiging van de installatie van een nieuwe breed samengestelde Shell Pernis Kinderraad op 8 juli, waarin bijna alle buurgemeenten zijn vertegenwoordigd. Na een hopelijk rustige zomer, komt de Burenraad weer bijeen op 28 september.