CAO akkoord voor Shell Pernis en Shell Moerdijk

16 dec. 2016

Shell heeft met haar medewerkers bij Shell Pernis en Shell Moerdijk een nieuwe cao afgesloten. Daarmee zijn de vakbondsacties op deze twee productielocaties tot een einde gekomen.

Mogelijke overlast Shell Pernis en Shell Moerdijk door cao conflict

08 dec. 2016

Shell verkeert met vakbonden FNV en CNV in conflict over een CAO voor circa 1800 medewerkers in Pernis en Moerdijk. Eerder vonden acties plaats die zich binnen de poorten van ons bedrijf afspeelden.

Werkzaamheden bij Shell Pernis

16 sep. 2016

De komende maanden zijn we bezig met werkzaamheden aan een aantal van onze fabrieken. Dit is een combinatie van onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen die nodig zijn voor de bouw van onze nieuwe SDA fabriek. Deze investering zal een belangrijke rol spelen in de toekomst van Shell Pernis.

Shell Pernis is gestart met de bouw van een belangrijke nieuwe fabriek.

15 sep. 2016

Deze Solvent De-Asphalter (SDA) zal de flexibiliteit van de raffinaderij vergroten en de productie van meer lichtere, hoogwaardige producten mogelijk maken.

Shell Pernis heeft een nieuwe fabriek in gebruik genomen

15 sep. 2016

Deze Aromatenfabriek produceert een  benzeenrijke stroom die bij Shell Moerdijk verder wordt verwerkt tot zuiver benzeen.

Overlast Shell Pernis

02 sep. 2016

Op vrijdag 2 september zijn er rond 22.00 uur stankklachten gemeld uit de omgeving van Shell Pernis.

Mogelijk fakkelen Shell Pernis

25 aug. 2016

In verband met het weer in gebruik nemen van een installatie bij Shell Pernis, verwachten wij op vrijdag 26 augustus in de avonduren een verhoogde vlam op een van onze fakkelinstallaties te hebben.

Shell gaat restwarmte aan regio Rotterdam leveren

15 jun. 2016

Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam gaan restwarmte, die vrijkomt bij de raffinaderij van Shell Pernis, leveren aan de regio Rotterdam.

Petroleumweg tijdelijk afgesloten update

14 jun. 2016

Een waterleiding van Shell Pernis is op 13 juni lek geraakt, wat lokaal tot wateroverlast heeft geleid. De leiding is onderdeel van het brandwatersysteem. Het bluswatervoorziening is niet onderbroken geweest. 

Petroleumweg tijdelijk afgesloten

13 jun. 2016

Op het terrein van Shell Pernis is er een lekkage aan het brandwatersysteem waardoor wateroverlast is geconstateerd.

Kleine brand bij Shell Pernis

12 jun. 2016

Op 12 juni is er een kleine brand geweest bij een van de fabrieken op Shell Pernis door een lekkage aan een leiding.

Nieuwe stoomtransportleiding in gebruik genomen.

10 mei 2016

Shell Pernis gebruikt 24/7 stoom als warmtebron voor de fabrieken en om turbines aan te drijven.

Première op Pernis

22 apr. 2016

Een rode loper, popcorn en frisdrank. De juiste ingrediënten voor een filmpremière. Een film over samenwerking en diversiteit, gemaakt door de kinderraadsleden van Shell Pernis.

Werkzaamheden op Shell Pernis

10 feb. 2016

De komende maanden zijn we bezig met onderhoud en werkzaamheden aan een aantal van onze fabrieken.

Jos van Winsen nieuwe General Manager Shell Pernis

22 feb. 2016

Vanaf 7 maart 2016 treedt Jos van Winsen aan als nieuwe General Manager van Shell Pernis. Hij volgt Bart Voet op, die na vierenhalf jaar in een andere rol binnen Shell aan de slag zal gaan.

Werkzaamheden op Shell Pernis

29 feb. 2016

De komende maanden weken zijn we bezig met onderhoud en werkzaamheden aan een aantal van onze fabrieken. 

Petroleumweg weer open

16 jun. 2016

De afsluiting die op maandagavond 13 juni op de Petroleumweg is ingesteld is sinds donderdagavond 16 juni weer opgeheven.

Meer over Over Ons

Omgeving

Een goed en open contact met onze omgeving vinden we heel belangrijk. Daarom nemen we zitting in de Burenraad van Shell Pernis en steunen we sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten in de regio.

Burenraad Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam

Goede buren communiceren met elkaar, leren van elkaar, krijgen een band, helpen elkaar en maken het leven in de buurt wat aangenamer. Een goed en open contact met onze buren vinden we belangrijk. Daarom is er al vijftien jaar een Burenraad.