Op 13 december zijn de onderhandelingen tussen Shell  en de vakbonden CNV en FNV hervat. Daaruit is een alternatief cao bod voortgekomen dat door de vakbonden op 14 en 15 december aan de leden ter stemming is voorgelegd.

De leden van CNV hebben in meerderheid het vernieuwde bod geaccepteerd waarop deze vakbond heeft besloten de stakingsacties te stoppen en een cao met Shell af te sluiten. De nieuwe cao geldt voor een periode van drie jaar. Hoewel er bij FNV geen meerderheid van stemmen was voor het nieuwe aanbod, heeft FNV ook besloten de acties te beëindigen. Daarmee is een eind gekomen aan alle vakbondsacties bij Shell Pernis en Shell Moerdijk.

Nu de acties zijn beëindigd en er een nieuwe cao is, worden de processen bij Shell Pernis en Shell Moerdijk weer volledig hervat en zal de productie terugkomen op het geplande niveau.

Zoals altijd op onze productielocaties, heeft ook tijdens de actieperiode veiligheid steeds voorop gestaan. Tijdens de acties heeft iedereen zich aan dat uitgangspunt heeft gehouden. Er zijn geen klachten over hinder gemeld. Veiligheid staat wederom centraal  bij het gecontroleerd weer opvoeren van de productie. Wij verwachten dat het volledig in gebruik nemen van de productieprocessen geen impact zal hebben op de omgeving.

Deze periode heeft een grote impact gehad op alle medewerkers van Pernis en Moerdijk. Het heeft bij klanten, omwonenden tot zorg geleid. Nu de acties voorbij zijn, hopen we dat de onderlinge verhoudingen kunnen normaliseren en we samen weer verder kunnen bouwen aan de toekomst van ons bedrijf.