Altijd al geïnteresseerd geweest in wat er zich op Shell Pernis afspeelt? Grijp dan nu de kans om actief te participeren in de Burenraad Shell Pernis. Dit zelfstandige overlegorgaan is namelijk op zoek naar omwonenden uit Pernis, Hoogvliet, Spijkenisse, Schiedam, Vlaardingen en Albrandswaard die kritisch mee willen denken over zaken als veiligheid, milieu en de toekomst van de raffinaderij. De Burenraad is 15 jaar actief en heeft zich ruim bewezen als volwaardig gesprekspartner van vertegenwoordigers van zowel Shell Pernis als DCMR Milieudienst Rijnmond.

Onafhankelijk voorzitter Kees van Pelt bevestigt dat verjonging en vernieuwing gewenst is: ‘ De Burenraad wil een afspiegeling zijn van de samenleving, zodat we vanuit alle gelederen van de bevolking inbreng kunnen leveren. Voorkennis is niet noodzakelijk, interesse en betrokkenheid wel. Zo hebben we bijvoorbeeld als Burenraad mede gezorgd voor een kinderraad die kennis maakt met het bedrijf maar ook adviezen samenstelt aan Shell. De Burenraad van Shell staat trouwens ook model voor de oprichting van een Burenraad nieuwe stijl bij Chemours (vh Dupont) in Dordrecht.’

Veiligheidsupdate

De Burenraad komt ieder kwartaal bijeen en krijgt dan onder meer een ‘veiligheidsupdate’ door General Manager Jos van Winsen. Tijdens de laatste vergadering op 10 april bleek uit zijn transparante toelichting op de cijfers van de afgelopen maanden, dat er sprake is van een verbetering ten opzichte van 2016 met slechts enkele kleine incidenten. De focus op persoonlijke veiligheid en procesveiligheid blijft belangrijk op Shell Pernis.

Actueel

Ook de rol van Shell in de buurt, vormt een vast agendapunt van het overleg. Zo werd melding gemaakt van bijdragen aan onder meer de Stichting Leergeld, Generation Discover en Scouting Albrandswaard. Tevens was er aandacht voor de wijze waarop Shell Pernis recent positief in het nieuws kwam, zoals met de start van het restwarmteproject in stadswijken die aan 16000 huizen warmte gaat leveren. Ook graag goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen van de burenraad?

Neem dan contact op met Kees van Pelt, telefoon (06) 20249063, k.vanpelt@kape-advisering.nl

Voor direct contact met Shell stuur een mail naar communicatepernismoerdijk@shell.com