De milieu-autoriteit DCMR is van de activiteit op de hoogte. Er zijn op het moment van dit bericht twee klachten gemeld.