Opslagtank licht beschadigd bij verpomping

Er hebben zich bij het incident geen persoonlijke ongevallen voorgedaan en er is geen lekkage ontstaan.

De tank is buiten gebruik gesteld. Onderzoek naar de oorzaak laat zien dat de combinatie van mist en vorst, de toevoer van lucht heeft afgesloten. Daardoor is er bij de verpomping onderdruk ontstaan.

Het resterende volume in de tank wordt in de komende dagen verder gecontroleerd leeggewerkt om reparatie uit te kunnen voeren.

De autoriteiten zijn geinformeerd en worden op de hoogte gehouden van de vervolgstappen