Shell Pernis is de veroorzaker van deze stank. Bij het stilleggen van een van onze fabrieken is gas afkomstig uit die fabriek, naar de fakkel verstuurd om daar te worden verbrand. Naar alle waarschijnlijkheid is dit gas niet goed verbrand waardoor er stank is ontstaan. 

Na ontdekking hiervan zijn maatregelen genomen voor een betere verbranding waarna het aantal klachtmeldingen is afgenomen. Om circa 21:00 uur waren er circa 60 stankklachten gemeld. 

Zoals eerder gemeld in de lokale media en op de website van shell pernis (www.shell.nl/pernis) is bij het bedrijf op dit moment groot onderhoud gaande waarbij fabrieken uit bedrijf moet worden genomen waarbij – zoals nu blijkt - hinder kan ontstaan. 

Wij vinden het heel vervelend dat we deze stank veroorzaken en doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de overlast zo beperkt mogelijk blijft.