Wij betreuren het dat we opnieuw voor overlast en onrust hebben gezorgd in de omgeving van onze raffinaderij. Het lek is geïdentificeerd en ondertussen gedicht. Actuele informatie over de situatie ter plekke is te vinden op de website van DCMR en Rijnmondveilig.nl.