Children playing
De openingsceremonie met de directeuren van Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam.

Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam hebben samen met Bas Kurvers, wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie gebouwde omgeving, het Pernis Restwarmte Initiatief feestelijk ingeluid, nu de infrastructuur om warmte te kunnen leveren gereed is. Tijdens het evenement werd een levensgrote schuifpuzzel in elkaar geschoven met bewoners van Katendrecht, één van de wijken die gebruik gaat maken van de restwarmte. De schuifpuzzel symboliseert hoe Shell Pernis in directe verbinding met haar omgeving staat en de samenwerking die nodig is om de restwarmte te kunnen aanbieden aan huishoudens in de regio.

Shell Pernis is de eerste raffinaderij in de Rotterdamse haven die restwarmte gaat leveren. Shell heeft installaties gebouwd die het mogelijk maken om de restwarmte uit de raffinaderij af te voeren. Havenbedrijf Rotterdam draagt zorg voor het transport via de warmteleiding van Shell Pernis naar het bestaande warmtenet. Warmtebedrijf Rotterdam verzorgt de aansluiting op het bestaande warmtenet, het beheer, operatie en onderhoud ervan en verzorgt de levering aan de lokale warmtedistributeurs.

“Continue verbetering van de energie-efficiëntie is belangrijk voor onze raffinaderij in Pernis en Shell in Nederland. Door restwarmte te leveren aan huishoudens in de regio zetten we een volgende stap in het reduceren van CO2-emissies. We willen steeds schonere energieproducten produceren voor thuis, onderweg en op het werk. Dit doen we niet alleen. Bij dit soort ontwikkelingen is samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid de sleutel tot succes,” zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland.

Bekijk de video over het Restwarmte initiatief