Daarbij is een hoeveelheid catalysator-stof vrijgekomen die in delen van Hoogvliet en Portugaal is neergekomen. Van het incident is melding gemaakt bij toezichthouder DCMR Milieudienst Rijnmond. Bij DCMR hebben zich 3 mensen gemeld met klachten over stof.

De fabriek, die compenenten maakt voor de productie van vooral benzine, is gestabiliseerd. Oorzaak van storing is onderzocht en fabriek wordt gereed gebracht voor herstart.

Wanneer u vragen heeft, dan kunt u ons bereiken via de Burenlijn. Het telefoonnummer van dit gratis informatienummer is 0800-0238044. Tijdens kantooruren wordt u doorverbonden met de afdeling Communicatie. Buiten kantooruren kunt u een boodschap achterlaten en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug

21 Aug 2018 – aanvullende informatie

In verband met het gecontroleerd in gebruik nemen van deze fabriek moeten we helaas extra fakkelen. Dat is zichtbaar in de vorm van een grotere fakkel. Dit fakkelen veroorzaakt ook extra geluid dat  buiten het hek merkbaar is.

Zowel de fakkel als het geluid hebben in de loop van de avond van 21 augustus geleid tot 10 klachten bij DCMR.  

Shell Pernis stelt alles in het werk om de omvang van de fakkel zo snel mogelijk te verminderen. Daarmee zal ook het geluid verminderen.

23 augsutus – aanvullende informatie

Op dinsdag 22 augustus is de fabriek weer langzaam opgestart en volledig in gebruik genomen. De fabriek draait stabiel en de problemen zijn verholpen.

Aan het begin van de middag van 23 augustus hebben we DCMR laten weten dat de startprocedure is afgerond en de fabriek volledig operationeel is.

Wij bieden onze excuses aan voor de hinder die u heeft ondervonden als gevolg van dit incident.