Om verspreiding van het gas te voorkomen, heeft de brandweer succesvol een waterscherm opgetrokken. De lekkage is gestopt en de situatie is onder controle.

Inmiddels zijn de herstelwerkzaamheden gestart. Wanneer de fabriek vervolgens wordt opgestart, kan er sprake zijn van beperkt fakkelaanbod.