Start onderhoudsstop shell pernis

Uit veiligheidsoverwegingen moeten we bij het stopzetten en opstarten van de fabrieken een enkele keer extra fakkelen. Vooral begin februari en midden en eind maart verwachten wij extra fakkelaanbod. Op de piek van de werkzaamheden verwachten wij 3.000 medewerkers extra op onze locatie. Dit kan leiden tot extra verkeersdrukte op de wegen rond Shell Pernis. We proberen de aanwezigheid van de aannemers zoveel mogelijk te spreiden en hebben extra parkeerplaatsen op ons terrein. Zo wordt de drukte op de wegen vermeden en aan de parkeerbehoefte voldaan.

Hoewel wij onze uiterste best doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken, is het helaas mogelijk dat u hiervan hinder ondervindt. Wij bieden u hiervoor bij voorbaat onze excuses aan.

Volgens planning zijn de werkzaamheden eind maart helemaal afgerond en zijn onze fabrieken weer klaar voor de toekomst.

Wat is eigenlijk een onderhoudsstop?

De installaties op het terrein van Shell Pernis worden zorgvuldig en veilig onderhouden. Om geen productieverlies te lijden, gebeurt onderhoud bij voorkeur als de fabrieken in bedrijf zijn.

Voor groot onderhoud moet een fabriek echter van tijd tot tijd worden stilgelegd. In vakjargon wordt dan gesproken van een onderhoudsstop, turnaround of shutdown.

Zo’n stop is een grote, complexe operatie waarbij veel mensen betrokken zijn, ook van buiten de organisatie. Een stop blijft meestal niet onopgemerkt door de omgeving. Duizenden extra mensen zijn gedurende de stop op en rond het terrein aanwezig.

Heeft u vragen?

Op www.shell.nl/pernis kunt u meer informatie vinden over fakkelen en over Shell Pernis.

Met vragen kunt u altijd terecht bij communicatiepernismoerdijk@shell.com of bij onze gratis burenlijn: 0800 – 0238044.