De raffinaderij

Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa en één van de grootste raffinaderijen ter wereld. Het bedrijfsterrein biedt naast olieverwerkende fabrieken huisvesting aan chemische fabrieken van Shell en van andere bedrijven. Kortom: een groot en belangrijk complex binnen het gebied van de Rotterdamse Wereldhaven

Shell Pernis is de meest gebruikte benaming voor de fabrieken van Shell op het grote bedrijventerrein nabij Pernis en Hoogvliet.

In ongeveer zestig verschillende fabrieken worden olieproducten en basischemicalien gemaakt op basis van aardolie. Het grootste gedeelte van het terrein wordt in beslag genomen door de raffinagefabrieken van Shell (de 'huisbaas'). Daarnaast staan er chemische fabrieken.

Voorheen waren ze allemaal van Shell, maar sinds enkele jaren zijn op het terrein ook andere bedrijven gevestigd. Deze maken chemieproducten of verlenen logistieke diensten.

De terminal in Europoort is ook nog onderdeel van de raffinaderij. Deze locatie zorgt voor de ontvangst, de opslag en het verpompen van ruwe olie en nafta. Vanaf dit punt kunnen ook producten naar overzeese markten worden verscheept. Het totale oppervlak  van Shell pernis is 550 hectaren. Dit is net zo groot als 1.000 voetbalvelden.

Wat maakt Shell Pernis zo bijzonder? 

  • Er kunnen veel verschillende soorten ruwe olie verwerkt worden. Lichte, maar ook hele zware olie. Dit maakt de raffinaderij flexibel.
  • Daarnaast kan de raffinaderij allerlei speciale producten maken (smeermiddelen, stoom, elektriciteit en zwavel)
  • De raffinaderij heeft een grote ontzwavelingsfabriek waarmee er voldaan kan worden aan de behoefte naar schonere brandstoffen.

Er worden per dag 404.000 vaten ruwe olie verwerkt. Dit is 20 miljoen ton per jaar. Als de fabrieken voluit draaien, wordt er 750 liter ruwe olie per seconde verwerkt in de Crude Distillers. De belangrijkste producten die door de raffinaderij worden gemaakt zijn gasolie/diesel, benzine, kerosine, basisoliën (smeermiddelen), LPG en stookolie. De producten die door de chemische fabrieken worden gemaakt zijn polyolen en oplosmiddelen (bijvoorbeeld aceton, alcoholen en glycolethers).

De producten worden door pijpleidingen vervoerd. In totaal zijn deze leidingen 160.000 kilometer lang. Dat is ongeveer vier keer de aarde rond. Zo loopt er een directe leiding naar Schiphol om vliegtuigen te voorzien van brandstof.

Veiligheid en milieu

Goal Zero: nul ongevallen en nul milieu-incidenten. Dat is ons doel. Voor onze eigen veiligheid en die van onze omgeving. Ons motto is daarom: 'Je werkt hier veilig, of je werkt hier niet'.

'Hier werk je veilig, of je werkt hier niet’. Iedereen die het Centraal Kantoor van Shell Pernis bezoekt, passeert dit bord.

Deze indringende boodschap geeft aan hoe serieus Shell veiligheid en gezondheid neemt. Omdat er op het bedrijventerrein met vluchtige, brandbare stoffen wordt gewerkt, heeft veiligheid topprioriteit.

Doelstelling is de risico’s alsmaar kleiner te maken. Dat gebeurt door goed ontwerp en bouw van de installaties, onderhoud, opleiding, training en het bewust maken van de verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker. Op deze manier wil Shell de veiligheid en de gezondheid van iedereen op en om het terrein maximaal waarborgen.

Er werken wel 2100 mensen in vaste dienst bij Shell Pernis en daarnaast dagelijks zo'n 1.000 medewerkers van aannemers op het terrein werken. Tijdens onderhoudsstops kan dit aantal oplopen tot zo'n 4.000 mensen. Deze mensen worden voordat zij aan de slag gaan getraind in de veiligheids procedures van Shell.

Zo min mogelijk overlast 

Met de focus op veiligheid waarborgen we de gezondheid van de werknemers die dagelijks op het terrein aanwezig zijn. Ook willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken voor onze omwonenden. Daarom werkt Shell er hard aan om incidenten te voorkomen en processen zoals fakkelen te verbeteren door vernieuwing en aanpassing van de systemen.

Een fakkel is de vlam op een hoge fakkelinstallatie. De vraag is vaak: waarom is fakkelen nodig? Want een fakkel kan dreigend overkomen en het lijkt onnodige verspilling van energie.

Het antwoord is dat fakkelen een belangrijk veiligheidsinstrument is. Natuurlijk doen we er alles aan om fakkelen te voorkomen, maar door bijzondere omstandigheden kunnen gasvormige olieproducten soms tijdelijk niet verder verwerkt of opgeslagen worden. Fakkelen, beheerst en veilig verbranden, is dan de beste oplossing.

Om de verbranding te verbeteren en roetvorming te voorkomen, wordt extra stoom toegevoegd. Maar soms is er te veel aanvoer van stoffen die verbrand moeten worden en/of te weinig stoom. Dan is roetend fakkelen onvermijdelijk. Er is dan sprake van een goed zichtbare vlam en zwarte rook.

Ook is het mogelijk dat er sprake is van stank- en geluidsoverlast. Shell werkt er hard aan om incidenten te voorkomen en het fakkelen te verbeteren door vernieuwing en aanpassing van de fakkelsystemen.

Ook op de site stapt Jos graag op de fiets

Jos van Winsen, General Manager Shell Pernis

Sinds maart 2016 staat Jos van Winsen aan het hoofd van Shell Pernis als General Manager. Jos brengt veel manufacturing ervaring met zich mee. In zijn vorige twee banen was hij ook al General Manager van grote productielocaties. In zijn vorige functie was hij vijfeneenhalf jaar lang General Manager bij de Duitse raffinaderij PCK in Schwedt waar Shell een 37,5% aandeel in heeft. Daarvoor bekleedde hij dezelfde functie bij de Shell raffinaderij in Göteborg. 

Na zijn opleiding Apparatenbouw Procestechniek aan de Technische Universiteit Delft heeft Jos een typische technische en internationale Shell loopbaan doorlopen. Bij zijn aanstelling in Pernis in 2016 kon Jos bogen op 34 jaar ervaring in verschillende internationale downstream functies bij Shell waaronder diverse functie bij Shell Pernis. Zijn loopbaan bracht hem behalve in Duitsland en Zweden ook in Zuid Frankrijk en Zuid Afrika en op het hoofdkantoor in Den Haag. Jos is getrouwd en heeft 2 dochters. 

Voor een nadere kennismaking met Jos lees het bijgevoegde interview uit juni 2016 “Fijn om terug te zijn”. Hierin gaat Jos in op de enorme verbeteringen die Shell Pernis heeft gerealiseerd de afgelopen jaren en de internationale concurrentiestrijd waarvoor Pernis zich ziet gesteld.

Meer in over ons

Shell Pernis in de omgeving

Shell Pernis speelt een belangrijke rol in de naaste (leef) omgeving. Gemeenten als Pernis, Hoogvliet, Nissewaard, Schiedam en Vlaardingen grenzen bijna aan het bedrijventerrein. 

Meer informatie en contactgegevens

Meer informatie en contactgegevens