Hierdoor maakt Shell een sprong voorwaarts in het produceren van schonere producten en draagt het bij aan schoner transport in Europa. Met de SDA-fabriek kan Shell Pernis meer diesel, kerosine en benzine maken uit dezelfde hoeveelheid olie. Dit komt omdat zwaardere fracties – zoals asfalt – worden verwijderd uit een stroom aardolieproducten. Hierdoor komt er minder zware stookolie uit Pernis en neemt de milieubelasting van het productportfolio van Shell Pernis af. Met de SDA-fabriek worden de brandstoffen die door zeeschepen en zwaar wegverkeer worden gebruikt, schoner en minder milieubelastend.

Modulaire bouw met internationale modules

De bouw van de SDA-fabriek was een zeer complex en uitdagend project en uniek binnen de sector. Shell Pernis heeft namelijk een modulaire aanpak gebruikt wat inhoudt dat de fabrieksmodules in China zijn gebouwd, naar Rotterdam zijn verscheept en vervolgens op de locatie in Pernis zijn samengevoegd. Bovendien heeft Shell de SDA-fabriek geïnstalleerd tijdens de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de raffinaderij, waardoor de plaatsing de dagelijkse operatie zo min mogelijk heeft verstoord. Tijdens het hoogtepunt van de bouwfase van de SDA-fabriek waren er zo’n 1000 extra mensen op de locatie werkzaam.

Sleutelrol binnen de Europese markt

Shell Pernis is het grootste geïntegreerde raffinage- en chemiecomplex in Europa en behoort al tot de meest energie-efficiënte raffinaderijen ter wereld. Dat is belangrijk voor de toekomst van Shell Pernis en de bijdrage die de raffinaderij levert aan de economie, werkgelegenheid en aan het realiseren van energiebesparingsdoelstellingen. De SDA-fabriek verbetert de prestaties en daarmee het concurrentievermogen van Shell Pernis. Tegelijkertijd verlaagt de nieuwe fabriek de milieubelasting van de productportefeuille.

Samen met de overheid en partners uit het bedrijfsleven, werkt Shell aan de ontwikkeling van nog meer innovaties in de regio Rotterdam. Een van deze ontwikkelingen is het restwarmte project dankzij een samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam, is sinds kort de infrastructuur gereed om restwarmte te kunnen leveren aan 16.000 Rotterdamse huishoudens.

Meer in over ons

Over ons

Lees meer over de raffinaderij van Shell in Pernis

Omgeving

Een goed en open contact met onze omgeving vinden we heel belangrijk. Daarom nemen we zitting in de Burenraad van Shell Pernis en steunen we sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten in de regio.