“Allereerst is deze fabriek het resultaat van een samenwerking tussen een groot aantal nationale, regionale en internationale partners op het gebied van engineering, constructie, beleid en economie.

De waterstof wordt geproduceerd met de duurzame elektriciteit afkomstig van offshore windpark Hollandse Kust (noord), waar we mede-eigenaar van zijn. De hernieuwbare waterstof wordt geleverd aan verschillende industrieën in de buurt, waaronder het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, door middel van de HyTransPort-pijpleiding. De hernieuwbare waterstof zal in eerste instantie worden gebruikt in de raffinaderij in Pernis om de productie van fossiele brandstoffen gedeeltelijk koolstofvrij te maken. Het kan ongeveer 20.000 ton grijze waterstof per jaar vervangen, dat wordt geproduceerd uit aardgas.

Netwerk van waterstofvulpunten

Shell is van plan om een Europees netwerk van waterstofvulpunten op te bouwen met partners in de sector om het zware transport te bedienen. De fabriek produceert voldoende waterstof voor het dagelijks gebruik van ongeveer 2.300 zware vrachtwagens. Onlangs opende Shell in Emmen het eerste openbare waterstofvulpunt in Nederland voor zware vrachtwagens en bussen. Dit sluit aan bij het doel van Shell Nederland om tegen 2040 enkel nog 100% CO2-neutrale energie voor al het Nederlandse wegverkeer te leveren.

Shell koos de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven voor de bouw van de groene waterstoffabriek. Het ligt aan de kust om de levering van elektriciteit van Shells windpark op zee te vergemakkelijken. Shell en andere partners in de keten zijn van plan om de waterstof van het elektrolyserpark door een pijpleidinginfrastructuur te verbinden met andere nabijgelegen industrieclusters in het binnen- en buitenland.

"Het elektriciteitsverbruik in Nederland zal naar verwachting toenemen tot ongeveer 50 procent van onze energiebehoefte. De rest van onze energie moet komen van groene moleculen."

In de energietransitie is elektrificatie een belangrijke stap. Het elektriciteitsverbruik in Nederland zal naar verwachting toenemen tot ongeveer 50 procent van onze energiebehoefte. De rest van onze energie moet komen van groene moleculen, ter vervanging van fossiele energiebronnen. Er zijn moleculen nodig om klanten koolstofvrij te maken die geen elektronen kunnen gebruiken, zoals zware vrachtwagens, schepen, vliegtuigen en een groot deel van de industrie.

Groene waterstofeconomie

Bovendien kan een waterstofinfrastructuur helpen daar waar het elektriciteitsnet is beperkt. Het is goedkoper en sneller om te investeren in waterstofleidingen en tanktransport dan meer stroomkabels aan te leggen. We moeten daarom nu al beginnen met het ontwikkelen van deze infrastructuur en in gelijke tred met groene stroom; ook al kunnen er in eerste instantie momenten zijn waarop schaarse hernieuwbare elektriciteit zoals van Hollandse Kust (noord) meer CO2-uitstoot zou kunnen verminderen als het elders wordt gebruikt. Shell Nederland ondersteunt actief bij de uitbreiding en versnelling van het Nederlandse aanbestedingsprogramma voor wind op zee en neemt deel aan deze aanbestedingen.

Vandaag gaat de boeken in als de dag waarop we samen met 150 partners de groene waterstofeconomie in Nederland starten.

Meer Shell

Welkom waterstof

Samen kickstarten we de Nederlandse waterstofeconomie. Met 150+ partners bouwen we op de Tweede Maasvlakte Europa's grootste groene waterstoffabriek. Hallo Holland Hydrogen 1. ​

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

5 vragen over waterstof en Shell

Wat is waterstof eigenlijk? En wat zijn Shells plannen met waterstof? Vijf vragen en antwoorden over Shell en waterstof..