Offshore windpark Borssele III & IV bestaat uit 77 turbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 731,5 MW, waarmee het equivalent van 2,5% van de Nederlandse elektriciteitsvraag aan groene stroom wordt geproduceerd. Het park ligt op ongeveer 55 km van de Vlissingse haven. Het totale gebied van het park beslaat zo’n 146 km2. In februari 2021 werd het windpark officieel in gebruik genomen. 

Geschiedenis

December 2016

De Nederlandse overheid maakt bekend dat Blauwwind (Shell, Eneco, DGE en Van Oord) de tender voor offshore windpark Borssele III & IV wint.

Juni 2018

Overeenkomst projectfinanciering bereikt.

De projectfinanciering is rond, de bouwwerkzaamheden kunnen van start. Partners Group treedt officieel toe als vijfde aandeelhouder.

Augustus 2019

Koninklijke Marine ruimt niet-ontplofte munitie

Tijdens zeebodemonderzoek op de bouwlocaties worden twee stukken niet-ontplofte munitie uit WOII gevonden. De Koninklijke Marine ondersteunt bij de ruiming.

Oktober 2019

Installatie fundering van start

De installatie van de monopile-fundering begint. Op de Maasvlakte worden de monopiles op de Aeolus geladen en vervolgens 25 km uit de Zeeuwse kust geïnstalleerd.

Januari 2020

Archeologisch onderzoek afgerond

Bij eerder zeebodemonderzoek zijn twee kanonnen gevonden en opgehaald voor verder onderzoek. Na de restauratie wordt het geschut in Vlissingen tentoongesteld.

Januari 2020

Aanvang kabelinstallatie

De eerste inter-arraykabel is met succes geïnstalleerd door kabellegschip Nexus. Deze kabels verbinden de afzonderlijke windturbines met elkaar.

April 2020

Topside van offshore substation geïnstalleerd

Met de installatie van het offshore substation kan Blauwwind beginnen met de aansluiting van het windpark op de elektrische laadinfrastructuur van nationale netbeheerder TenneT.

April 2020

Installatie fundering voltooid

De laatste fundering is door de Aeolus gelegd. Na enkele aanpassingen aan het Aeolus-schip is in mei gestart met de installatie van turbines vanuit Vlissingen.

Mei 2020

Start installatie windturbines

In Vlissingen worden 77 V164-9,5 megawatt (MW) MHI Vestas-turbines op de Aeolus geladen op zee geïnstalleerd.

Juni 2020

Inbedrijfstelling

Van Oord, MHI Vestas, TenneT en Blauwwind werken samen om het windpark veilig in gebruik te nemen. De energieopwekking kan dan beginnen.

Augustus 2020

First Power bereikt

De eerste turbine wekt nu stroom op en levert hernieuwbare elektriciteit aan het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. 

Februari 2021

Windpark operationeel

Het Borssele III & IV offshore windpark is officieel in gebruik genomen en levert met 77 windturbines hernieuwbare stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet. 

Meer Shell

Wind

Door het bouwen van windparken op zee, maken we groene stroom voor huizen en bedrijven en investeren we in nieuwe energie voor Nederland. 

CrossWind

Samen met Eneco bouwt Shell via de joint venture CrossWind offshore windpark Hollandse Kust (noord): het eerste windpark met innovaties op zee gericht op systeemintegratie. 

Shell NoordzeeWind

Na meer dan 15 jaar 50% aandeelhouder te zijn geweest is Shell sinds eind maart 2021 eigenaar van het eerste Nederlandse windpark op zee: offshore windpark Egmond aan Zee.