CrossWind, een joint venture van Shell en Eneco, is van plan Hollandse Kust (noord) in 2023 in gebruik te nemen. Het windpark zal bestaan uit 69 windturbines met een geïnstalleerd vermogen van in totaal 759 MW. Dat is gelijk aan 2,8% van de Nederlandse elektriciteitsvraag naar groene stroom. Op 9 februari 2023 werd de laatste monopile van het windpark geplaatst. Dat gebeurde op circa 18,5 kilometer van de Nederlandse kust, ter hoogte van Egmond aan Zee, want daar ligt het windpark. De monopiles vormen de funderingen van de windturbines, die er dus bovenop komen.

De windturbines van CrossWind, inclusief monopiles, zullen bij vlakke zee ongeveer 222,5 meter boven de zeespiegel uitsteken en ze zullen elk ongeveer 11 megawatt aan schone elektriciteit produceren. Op de plek waar de pijlers worden neergezet is de Noordzee 15 to 28 meter diep.

Balanceren van dalen en pieken bij wind op zee 

Offshore windparken produceren niet continu elektriciteit. Het balanceren van deze dalen en pieken en het integreren van deze elektriciteit in het nationale energiesysteem vereist nieuwe technologieën. Daarom zal het offshore windpark de volgende vijf technologische demonstraties bevatten die in de toekomst grootschalig gebruikt kunnen worden: een drijvend zonnepark; accu-opslag voor de korte termijn; turbines die optimaal zijn afgestemd op elkaar om de onderlinge negatieve 'windschaduw'-effecten te beperken; 'groene waterstof' gemaakt door elektrolyse als een andere opslagtechniek en de combinatie van deze individuele maatregelen tezamen om een continue stroomvoorziening te garanderen, ongeacht de windsituatie.

Samenwerken is cruciaal voor de transitie naar een schoner energiesysteem in Europa en binnen ieder land. Daarom wil CrossWind nauw samenwerken met universiteiten en wetenschappelijke instituten om technologische innovaties verder te ontwikkelen. De lessen die geleerd worden bij de ontwikkeling van dit windpark zullen met een breder publiek – in de academische wereld en daarbuiten – gedeeld worden.

Innovaties bij CrossWind

Het waait niet overal even hard. Hoe zorg je zelfs bij weinig wind dat er toch groene stroom geleverd kan worden? CrossWind en partners onderzoeken vijf verschillende innovaties die zijn ontworpen om deze uitdagingen aan te gaan. Zo proberen we ervoor te zorgen dat het windpark op zee een constante stroomleverancier is, ongeacht hoe de wind waait. 

Een heel slim windpark

Het waait niet overal even hard. Hoe zorg je zelfs bij weinig wind dat er toch groene energie geleverd kan worden? In CrossWind werken we met onze partners aan vijf innovaties. 

Lees meer

Meer Shell

Wind

Door het bouwen van windparken op zee, maken we groene stroom voor huizen en bedrijven en investeren we in nieuwe energie voor Nederland. 

Blauwwind

Samen met Partners Group, Eneco, Inpex en Luxcara, is Shell aandeelhouder in het Blauwwind consortium, welke het offshore windpark Borssele III & IV heeft gebouwd en exploiteert.

Shell NoordzeeWind

Na meer dan 15 jaar 50% aandeelhouder te zijn geweest is Shell sinds eind maart 2021 eigenaar van het eerste Nederlandse windpark op zee: offshore windpark Egmond aan Zee.